Portørerne
På Region Sjællands sygehuse vil man i de kommende år tilbyde portørerne erhvervsuddannelsen som hospitalsserviceassistent.

Serviceassistentkonceptet

Regionsrådet i Region Sjælland besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budgetaftalen for 2013, at der skal indføres et fælles serviceassistentkoncept på alle regionens sygehuse.

Konceptet betyder, at alle portører, rengøringsassistenter og AMU-uddannede serviceassistenter skal gennemføre erhvervsuddannelsen til serviceassistent med speciale i hospitalsservice. Det betyder også, at de skal tilknyttes de kliniske afdelinger og referere til den kliniske afdelingsledelse.

I sommeren 2016 overgik serviceassistentkonceptet til drift. Regionen igangsatte uddannelsesforløb i samarbejde med erhvervsskolerne. Det har imidlertid været nødvendigt at udskyde opstart af en række nye uddannelseshold, fordi bemandingen skulle sikres på afdelingerne samtidig med, at mange desværre undervejs i forløbet opsagde deres stillinger og forlod Region Sjælland.

Den 7. januar 2019 besluttede Regionsrådet, at medarbejdere med serviceassistentopgaver skulle overflyttes organisatorisk til sygehusene pr. 1. juli 2019. Uanset dette, videreføres udrulningen af konceptet.

Baggrunden for beslutningen om "udflytningen" var, at det nye regionsråd havde igangsat et arbejde med samling af opgaver for at skabe synergi (stordriftsfordele) samtidig med, at opgaver, som kræver nærhed til kerneopgaverne, skal løses lokalt.

På næste faneblad - "Om konceptet" - bringer vi nyt om implementeringen af serviceassistentkonceptet.