Puslebrikker

Efteruddannelse i forbindelse med tværsektorielt samarbejde


Her på siden kan du finde informationer om efteruddannelse i forbindelse med det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og hospitaler.


Det er Region Hovedstaden der vil fremstå på det materiale I ser her på siden og de link I klikker ind på og det skyldes at det er Center for HR i Region Hovedstaden der har ansvaret for efteruddannelse og kompetenceudvikling for både kommuner og hospitalerne i forhold til det tværsektorielle område.

Alle de beskrevet kursusudbud på denne hjemmeside er relevante og udbudt til FOA's plejepersonale.

Virker Hverdagen

Virker Hverdagen har til formål at mindske antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser af den ældre borger i et rehabiliterende perspektiv. Dette opnås ved at støtte og udvikle det kommunale frontpersonales tværsektorielle kompetencer gennem systematisk fokus på observation, reaktion og dokumentation af hændelser hos borgerne.

Her kan du downloade en kort intro og kontaktoplysninger til Virker Hverdagen

Link til hjemmesiden for Virker Hverdagen

 

Virker Samarbejdet

Virker Samarbejdet er et digitalt og interaktivt læringsmateriale som sætter fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem de mange aktører, der i kommune, på hospital og i almen praksis har kontakt med borgere og pårørende. Virker Samarbejdet består af et introduktionsmodul og tre specialmoduler.

Her kan du downloade en kort intro og kontaktoplysninger til Virker Samarbejdet

På denne hjemmeside får du en kort introduktion til modulerne samt link til selve læringsmaterialet på Region Hovedstadens Kursusportal

 

Tidlig palliation

Tidlig palliation er et kompetenceopbyggende koncept. Konceptet består af digitale læringsmoduler, som understøtter den sundhedsprofessionelles tidlige palliative indsats hos patienter og borgere.

Her kan du downloade en kort intro til Tidlig palliation

Her kan du læse mere om konceptet og finde kort beskrivelse af læringsmodulerne

 

Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling

Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling giver sundhedsprofessionelle pædagogiske redskaber som medvirker til at styrke samarbejde med patienter, borgere og deres pårørende. Formålet med sundhedspædagogisk kompetenceudvikling er endvidere at kvalificere arbejdet med sygdomsspecifik patientuddannelse.

Her kan du downloade en kort intro til rækken af sundhedspædagogiske kursustilbud

På denne hjemmeside kan du læse mere udførligt om en hel række forskellige kursusudbud i sundhedspædagogik og patientuddannelse

 

Int​​erprofessionel læring og samarbejde (IPLS)

Int​​erprofessionel læring og samarbejde (IPLS) kan være en grundlæggende tilgang, der kan samle og forbedre arbejdet med tværgående patientforløb, patientsikk​​erhed, arbejdet med kvalitetsudvikling, uddannelsesplanlægning og læring.

Det ​overordnede formål med interprofessionel læring og samarbejde er at forbedre den kliniske kvalitet, borger-/patientsikkerhed og borger-/patienttilfredshed samt medarbejdertilfredshed. En uddannet facilitator inden for interprofessionel læring og samarbejde vil kunne initiere og understøtte teamsamarbejde og gruppeprocesser, sætte fokus på såvel øget læring imellem professionerne samt en højere grad af patient/borgerinddragelse. Facilitatorerne vil kunne fungere som værdifulde samarbejdspartnere for ledelsen i arbejdet med interprofessionelle aktiviteter og udviklingsprojekter.

Her kan du downloade en beskrivelse af kursusprogram forår 2017 som IPLS Facilitator

Her kan du downloade en beskrivelse af kursusprogram forår 2017 af IPLS understøttelse af praktikvejledere 

Link til Region Hovedstadens hjemmeside om IPLS

Link til IPLS hjemmeside i Danmark