Vores bud og visioner på fremtidens kompetencer og opgavevaretagelse

Kompetence- og visionsnotatet er udarbejdet maj 2014 – februar 2015 af social- og sundhedsassistenterne på de ortopædkirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden.

Plejeopgaverne og behandlingen af patienterne har ændret sig og vil forsat ændre sig fremadrettet, specielt set i lyset af en øget specialisering, struktur- og organisationsforandringer, kortere indlæggelsestid, større grad af ambulant behandling, fokus på det sammenhængende patientforløb og et stærkere fokus på det tværsektorielle samarbejde.

Som social- og sundhedsassistenter på Region Hovedstadens ortopædkirurgiske specialeafdelinger har vi derfor over en række år været igennem en stor omstillingsproces, som i den grad har haft indflydelse på vores arbejdsopgavevaretagelse og den måde vi må bruge vores kompetencer på.

Som faggruppe må vi indstille os på at tænke anderledes og have fokus på, at vi fortsat udvikler os fagligt i forhold til fremtidens sundhedsvæsen specielt i forhold til kerneopgaven og det tværfaglige samarbejde. Vi er en faggruppe, som løfter mange af de arbejdsopgaver, der er med til at få vores ortopædkirurgiske afdelinger til at hænge sammen, derfor ser vi netop vores faggruppe som en af de plejegrupper, der vil være brug for i fremtiden.

Vi ser os selv som en kompetent og bredt favnende faggruppe, der i dagligdagen løfter mange af de plejeopgaver der er i forhold til patienterne på de ortopædkirurgiske specialeafdelinger i Region Hovedstaden. Derfor har vi som faggruppe valgt at lave en beskrivelse af, hvordan vi ser os selv og ikke mindst, hvordan vi mener, man kan bruge de mange kompetente social- og sundhedsassistenter der er ansat indenfor Region Hovedstadens ortopædkirurgiske speciale.

Download kompetence og visionsnotatet