Undersøgelse af kompetencer, arbejdsopgaver og udvikling

Arbejdsgruppen bestående af jeres tillidsrepræsentanter og FOA afdelingerne har lavet en undersøgelse af det lungemedicinske speciale i Region Hovedstaden.

Undersøgelsen er lavet i 2012 og er udsendt til de af FOA's medlemmer der arbejder på det lungemedicinske speciale på de hospitaler der er beliggende i Region Hovedstaden. Der er 45 der har besvaret undersøgelsen.

I undersøgelsen har vi spurgt ind til jeres konkrete arbejdsopgaver, til brugen af jeres kompetencer, til behovet for kompetenceudvikling og til elever/praktikvejledning.

Vi har opdelt undersøgelsen, således at I både kan se jeres eget hospital, de andre hospitaler og hele Region Hovedstaden.

Du og dine kollegaer kan bruge undersøgelsen i jeres drøftelser indenfor egen faggruppe og i forhold til ledelsen når I har kompetencer og arbejdsopgaver på dagsorden. I kan meget konkret aflæse resultater fra jeres eget hospital, men også aflæse hvordan tilstanden er på de andre hospitaler og evt. bruge det som løftestang.

Undersøgelsen indgår endvidere også i arbejdsgruppens arbejde med, at skabe udvikling og efteruddannelse for jer som plejegruppe fremadrettet.

hvis I har spørgsmål til undersøgelsen, så kontakt regionskonsulent Martin Hansen på mart@foa.dk eller på 20 55 20 98.

> Download undersøgelsen