Hvad sker der!

Indenfor det lungemedicinske speciale har vi nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med at skabe mere fokus på udvikling af FOA's plejegruppe. Arbejdsgruppen består af alle jeres tillidsrepræsentanter der repræsenterer jer ude på arbejdspladserne og repræsentanter fra FOA afdelingerne i Region Hovedstaden.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport i 2012, hvor den har undersøgt jeres arbejdsopgaver, kompetencebrug, udviklingsmuligheder og praktikvejledning. Undersøgelsen som er udfærdiget i en rapport, skal være med til at skabe overblik og status på, hvordan jeres hverdag og arbejdssituation er lige nu. 

Arbejdsgruppen er pt. ved at igangsætte et arbejde med visioner og bud på jeres fremtid på det lungemedicinske speciale. Der har i den forbindelse været afholdt faglighedsmøde i forsommeren 2013, hvor alle fra FOA's plejegruppe på det lungemedicinske speciale var indbudt til at drøfte og give bud på jeres fremtid indenfor specialet.

Det vigtigste fokus for arbejdsgruppen er dels, at skabe en objektiv og formel tilgang til drøftelsen af vores faglighed, arbejdsopgaver og udvikling og her er det arbejdsgruppens klare holdning, at vi selv skal på banen og derfor udarbejder et notat, hvor vi beskriver vores bud og visioner. Og dels at vi sammen med alle jer som kollegaer på specialet kan igangsætte et fagligt miljø på tværs af hospitalerne.

Arbejdsgruppen har sammen med jer som kollegaer afholdt 3 faglighedsmøder efter fyraften i 2012 og 2013, som har været både spændende, skabt en god faglig dialog og måske vigtigst, at vi som kollegaer har mødes på tværs hospitalerne i regionen. 

Hvis du eller dine kollegaer har idéer til vores fælles faglighed på det lungemedicinske speciale, det kan f.eks. være oplægsholdere eller faglige input, så må du meget gerne kontakte tovholder Ingrid Thrane på Ingrid.Thrane@regionh.dk eller regionskonsulent Martin Hansen på mart@foa.dk eller på 20 55 20 98.

Den faglige arbejdsgruppe består af følgende personer:

Birgit Hansen - FTR på Bispebjerg hospital

Gcra0001 - TR på Bispebjerg hospital

Hebiama@noh.regionh.dk

Kristine Hernvig - TR på Hillerød hospital

Ingrid Thrane - FTR på Hillerød hospital

Elsebeth Sørensen - FTR på Hvidovre hospital

Anni Reinstrup - TR på Herlev hospital

Susanne Mørck - FTR på Frederiksberg hospital

Majbritt Christensen - FTR på Gentofte hospital

Poul Møller - Sektoransvarlig i FOA SOSU

Irene Buus - Sektornæstformand i FOA Frederikssund

Vinni Jacobsen - Sektorformand i FOA Nordsjælland

Martin Hansen - Regionskonsulent i FOA