Faglig inspiration

> Læs Region Hovedstadens forløbsprogrammer for kronisk obstruktiv lungesygedom (KOL) og type 2-diabetes

Læs oplægget af udviklingssygeplejerske Marie Lavensen fra Hillerød hospital om Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL -  Marie Lavensen gav oplægget på en temaaften afholdt for FOA's plejegruppe efterår 2012.

Læs oplægget af speciallæge i medicinske lungesygedomme Peter Lange fra Hvidovre hospital om Aspekter for FOA's plejegrupper indenfor det lungemedicinske speciale - Peter Hasle gav oplægget på en temaaften afholdt for FOA's plejegruppe forår 2012.