Uddannelseskompetencer for sygehjælpere

Sygehjælpernes uddannelseskompetencer er beskrevet i cirkulæret om uddannelse af sygehjælpere fra 1978. Idet sygehjælperuddannelsen ikke eksistere mere og at udviklingen i forhold til arbejdsopgaver og kompetenceområder har ændret sig, så vil virkeligheden se noget eller meget anderledes ud i forhold de kompetenceområder der er beskrevet i cirkulæret fra 1978. I tillæg har man som sygehjælpere løbende fået kompetenceudvikling i forhold til arbejdsopgaver og den aktuelle plejeudvikling, dette medfører selvfølgelig også en ændring, når man skal beskrive ens kompetenceprofil.

Uddannelseskompetencerne for sygehjælperen er, hvis man kun ser dem i forhold til uddannelsen, kompetencer indenfor områderne:

  • Almindelig hygiejne
  • Sekreter og ekskreter
  • Patientens ernæring
  • Aktivering og genoptræning
  • Omsorg for patient og pårørende
  • Undersøgelser
  • Behandlinger
  • Forvaltning
  • Kommunikation

Ovenstående er kun de overordnede områder og de er meget nærmere beskrevet og meget mere konkret og I kan læse dem her.