Uddannelseskompetencer for plejere

Plejernes uddannelseskompetencer er beskrevet i retningslinjer for uddannelse af plejere.

Til plejerens normale arbejdsområde hørende DELS DE OPGAVER, som indgår i sygehjælperens normale arbejdsområde, under henvisning til, at plejeruddannelsen er tilrettelagt som en overbygning på sygehjælperuddannelsen, DELS OPGAVER, som knytter sig til det psykiatriske arbejdsområde.

Uddannelsen af plejere eksisterer ikke mere og udviklingen i forhold til arbejdsopgaver og kompetenceområder har ændret sig, så vil virkeligheden se noget eller meget anderledes ud i forhold de kompetenceområder der er beskrevet i cirkulæret fra 1978 for sygehjælpere og retningslinjerne for uddannelse af plejere. I tillæg har man som plejer løbende fået kompetenceudvikling i forhold til arbejdsopgaver og den aktuelle plejeudvikling, dette medfører selvfølgelig også en ændring, når man skal beskrive ens kompetenceprofil.

Uddannelseskompetencerne for plejeren er, hvis man kun ser dem i forhold til uddannelsen, kompetencer indenfor områderne:

1. I forhold til uddannelsen som sygehjælper

 • Almindelig hygiejne
 • Sekretter og ekskretter
 • Patientens ernæring
 • Aktivering og genoptræning
 • Omsorg for patient og pårørende
 • Undersøgelser
 • Behandlinger
 • Forvaltning
 • Kommunikation

Ovenstående er kun de overordnede områder og de er meget nærmere beskrevet og meget mere konkret og I kan læse dem her

2. i forhold til overbygning til uddannelsen som plejer

 • Observation af patienter
 • Rapport, konferencer og anden personalekommunikation
 • Kommunikation
 • Miljøterapi, herunder positivt at anvende kendskab til faktorer i institutionsmiljøet, som har såvel fremmende som hæmmende indflydelse på den enkelte patiens udvikling
 • ergo-, arbejds- og aktivitetsterapi
 • Sikkerhedsforhold, herunder iagttagelse af gældende bestemmelser og regulativer

Ovenstående er kun de overordnede områder og de er meget nærmere beskrevet og meget mere konkret og I kan læse dem her