Inspiration

Faglig inspiration


Under faglig inspiration vil du kunne hente inspirationsværktøjer til at arbejde med faglig udvikling, samt hente rapporter og analyser der omhandler udviklingen af FOA's plejegrupper.


1. Faglige inspirationsværktøjer

 

Strømninger i jobudviklingen - inden for social- og sundhedsområdet

Fagligheden i spil - Social- og sundhedsassistenterne i et forandret sundhedsvæsen

Med faget som fyrtårn - Sygehusvæsenet er i en rivende udvikling

Fagligt begrundet arbejdsdeling - Hvordan social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker arbejder med monofaglig og tværfaglig refleksion/dialog på Herlev hospital

 

2. Rapporter og analyser for udviklingen af FOA's plejegrupper

 

EPOS rapport: Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område.

EPOS Rapport: Social- og sundhedsassistenter i det somatiske sygehusområde - forandringer og kompetenceudviklingsbehov på jobområdet.

KORA Rapport: Udbredelse, arbejdsopgaver og arbejdsdeling for social- og sundhedsassistenter på hospitalerne.