Arbejdet med faglighed!

Din og dine kollegaers faglighed er i spil i det daglige arbejde og er en naturlig del af jeres arbejdshverdag.

Men hvordan er den faglige udvikling for dig og dine kollegaer og hvordan ser fremtiden ud for jer?

Det er spørgsmål og drøftelser, som helst skulle foregå lokalt ude på jeres arbejdspladser. Det er dog også vigtige spørgsmål og drøftelser i forhold til en fælles indsats for udviklingen af hele FOA's plejegruppe i Region Hovedstaden og på de enkelte specialer.

Udviklingen på det somatiske og psykiatriske område på hospitalerne er i fuld gang, både nu og fremadrettet og det har stor indvirkning på vores kompetencer og arbejdsopgaver. Problemet er, at der ikke er nogen i Region Hovedstaden der tænker i eller igangsætter en fælles udvikling for hele FOA's plejegruppe eller for FOA's plejegruppe på de enkelte specialer. Udviklingen af vores faggrupper er tilfældig og sker kun, hvis vi er så heldige, at sygeplejeledelsen på den enkelte afdeling vil udvikle vores faggruppe. Det er helt centralt, at vi får drøftet udvikling, kompetenceudvikling og efteruddannelse på tværs af afdelinger og hospitaler, så vi sammen får en fælles retning for vores udvikling og ikke er øde øer på hver sin arbejdsplads i forhold til vores faglige udvikling.

Vi må derfor selv i høj grad tage ansvar for udviklingen af vores faggruppe og det er ikke altid nemt, specielt ikke når vi geografisk er spredt på mange hospitaler i regionen og ikke har nogle faglige samarbejdsfora på tværs af regionen eller for de enkelte specialer.

Det gælder om at tage teten for vores egen faglige udvikling og der er ikke nogen opskrift på den rette måde at gøre det på, der kan være mangfoldige mange måder at gøre det på. Fællestillidsrepræsentanterne i psykiatrien har f.eks. selv taget kampen op og udarbejdet et visionsnotat for udviklingen og fremtiden for FOA’s plejegruppe i psykiatrien sammen med deres kollegaer. Deres faglige indsats i psykiatrien har ændret og skabt nye progressive drøftelser med den øverste ledelse i psykiatrien i forhold til deres faglige udvikling. FOA afdelingerne i Region Hovedstaden har igangsat en faglig indsats for det lungemedicinske og ortopædiske speciale, hvor man også er ved at udarbejde et visionsnotat for de to specialer og samtidig har afholdt en række temaaftner, hvor visionsnotatetterne bl.a. bliver drøftet og udarbejdet.

Der er mange faglige indsatser i gang for vores faglige fremtid og vi er kun lige begyndt. Når vi skal styrke vores faglighed, så står vi stærkest når vi gør det i fællesskab. Hvis du eller dine kollegaer gerne vil vide mere eller tænker I gerne vil sætte noget i gang på tværs af hospitalerne, så kontakt en af kontaktpersonerne her på siden.

De faglige initiativer sker som sagt på mange fronter og FOA afdelingerne har det som et af deres væsentligste indsatsområder. For FOA afdelingerne er det de 5 FOA afdelinger der har plejepersonale i Region Hovedstaden der samarbejder om en fælles faglig udvikling af vores medlemmer.

Denne faglighedshjemmeside er blevet sat i gang for at understøtte og samle alt det fælles faglighedsarbejde der forgår i Region Hovedstaden.