Region Hovedstadens uddannelsesmål

Region Hovedstaden har besluttet en intern uddannelsespolitik, som har den vision "at Region Hovedstaden uddanner til fremtidens sundhedsvæsen og arbejdsmarked og skaber effektivitet, innovation og kvalitet i patientbehandlingen gennem uddannelse og udvikling af medarbejderne".

Regionen har både politisk og fra direktions side et meget stort fokus på kompetente medarbejder gennem uddannelse og udvikling. Patientsikkerheden og kvaliteten i det udførte sundhedsarbejde er konstant i fokus både internt i sundhedsvæsnet, men også politisk uden for regionen og i medierne, derfor er det vigtigere end nogen sinde at alle medarbejderne har de rette kompetencer i forhold til deres arbejdsopgaver og kerneydelsen.

Region Hovedstaden har f.eks. sat målrettet ind i forhold til kompetenceudvikling i forhold til hygiejneområdet og medicingivningen.

Hvis du eller dine kollegaer syntes i mangler væsentlig kompetenceudvikling eller efteruddannelse, så skal I tage en drøftelse med jeres ledelse. I kan også kontakte en fra FOA, hvis I har svært ved at få en dialog om kompetenceudvikling på arbejdspladsen, så kan FOA prøve gennem sine kontakter i regionen tage en drøftelse.

Det giver ofte et stærke ståsted i den faglige dialog omkring kompetenceudvikling, når man kender arbejdsgiverens visioner, værdier og mål for området. Du kan derfor hente Region Hovedstadens interne uddannelsesstrategi her