Sterilcentralen

Sterilcentralen står for rengøring, desinfektion og sterilisation af instrumenter til brug ved operationer samt produktion og levering af sterile engangsutensilier. Når instrumenter har været anvendt til operation sendes de tilbage til sterilcentralens modtageområde for urene varer. Sammensatte instrumenter skilles ad og rengøres f.eks. ved brug af ultralydskar inden de køres gennem vaskemaskiner. Efter vask går instrumenterne til området for præparation hvor såvel enkeltinstrumenter som specifikke samlinger af instrumenter forberedes til autoklavering. Efter autoklavering opbevares det sterile gods i "det kimfattige område" indtil udlevering.

Den største arbejdsopgave er altså genbehandling af kirurgiske instrumenter. Derudover er der i sterilcentralen en produktion af pakninger med engangsmateriale. Sterilcentralen har således mange opgaver vedrørende indkøb af instrumenter og øvrigt materiale til produktionen, registreringer og ændringer af instrumentsæt, test af maskiner og gennemførelse af kvalitetskontrol.

Region Hovedstaden har besluttet at samle rengøring og sterilisering af instrumenter i to regionale sterilcentraler for at opnår øget og ensartet kvalitet. De to sterilcentraler placeres henholdsvis på Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Kvalitetssikring og kompetencer er et stort fokusområde i sterilcentralerne, idet rengøringen og steriliseringen af instrumenter er et vigtigt fundament i forhold til kerneydelsen på hospitalerne, som er at gøre patienterne raske og give patienterne den bedst kvalificerede behandling og pleje. Derfor er det vigtigt, at man på sterilcentralerne kompetenceudvikler og efteruddanner personalet løbende.

Hvordan får jeg uddannelsen som sterilassistent og kompetenceudvikling