Rengøringstekniker

Som rengøringstekniker lærer du at udføre rengøring og serviceopgaver. Du lærer også om, hvordan du skal udføre arbejdet uden selv at få fysiske skader

Som rengøringstekniker har man følgende kompetencer

En uddannede rengøringstekniker har følgende kompetencer og kan varetage arbejdsopgaver indenfor nedennævnte områder.

  1. selvstændigt planlægge, rationelt udføre og vurdere daglige og specielle rengørings- og serviceopgaver på institutioner, hospitaler, virksomheder og private hjem efter givne rengøringsplaner og de særlige forhold, der er på det aktuelle arbejdsområde,
  2. anvende redskaber, vogne og maskiner korrekt i forhold til gældende retningslinjer for sikkerhed og ergonomi,
  3. vælge og anvende korrekte midler i henhold til overflader og opgavens art og under planlægning og udførelse af rengøringsopgaver tage hensyn til personlig sikkerhed og det interne samt eksterne miljø,
  4. forebygge og hindre spredning af mikroorganismer og sikre en høj hygiejnisk standard i det aktuelle arbejdsområde på baggrund af viden om mikrobiologi,
  5. anvende kvalitetsmålesystemer til vurdering af rengøringskvalitet og definere objektgrupper og urenheder samt vurdere kvalitetsniveau ud fra en bestemt kvalitetsprofil og anvende forskellige vurderingsskemaer,
  6. yde service i forbindelse med kunde- og brugerkontakt,
  7. på baggrund af holdning til og viden om kroppens fysik og funktion forebygge arbejdsbetingede skader og lidelser hos sig selv og andre,
  8. anvende dansk i skrift og tale hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i rengørings- og servicearbejdet,
  9. på baggrund af viden om innovations-, iværksætter- samt selvstændighedsbegrebet starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked.

Ovenstående er fra bekendtgørelsen om uddannelse af  - du kan læse hele bekendtgørelsen her

Hvordan får jeg uddannelsen som rengøringstekniker