Temadag for Psykiatrien 2017

Onsdag den 27. september 2017 var vi små 100 ansatte med tilknytning til psykiatrien samlet til en temadag om personlighedsforstyrrelser – mere specifikt typen Borderline (BPD)

Første oplægsholder var Carsten René Jørgensen, professor ved Psykologisk institut, Aarhus samt forfatter til flere fagbøger om emnet.

Her kom vi især ind omkring:

 • Hvad er personlighed & personlighedsforstyrrelser?
  • Identitet
  • Identitetsforstyrrelser
  • ringe/ustabil mentaliseringsevne – dysregulering
  • svært ved at håndtere relationer
 • Udvalgte problemstillinger i mødet/arbejdet med personlighedsforstyrrede klienter
  • Hvad er personlighed?
  • Den sunde personligheds funktioner
 • Hvad er en forstyrrelse af personligheden?
  • Afviger væsentligt fra forventninger i individets kultur
  • Opstår i ungdomsårene eller tidlige voksenliv
  • Medfører væsentlige vanskeligheder og indskrænkninger i den daglige funktion (job, uddannelse, sociale liv)
  • Ikke altid behandlingskrævende – ydre struktur kan kompensere

Opmærksomhedspunkter ved arbejde med BPD:

 • Vores måde at møde PT – evne til at rumme pt og hvad der sker i os selv i dette møde kan være afgørende
 • Overvej derfor altid egne umiddelbare reaktioner, hvordan de kan forstås – evt. også i sammenhæng med en selv/eget liv – kig indad, vær nysgerrig på egne reaktioner og opsøg supervision om nødvendigt.
 • Ingen må stå alene i arbejdet med BPD

Herudover var vi omkring BPD´s relationsdilemmaer, identitetsdiffusion, mentaliseringsevne, udgangspunktet for arbejdet med BPD og de problemer, som man typisk oplever i mødet med dem.

Herefter var der åbent for spørgsmål.

Carsten Rene Jørgensen 
Carsten Rene Jørgensen

Jeg tror, at vi alle sagtens kunne have hørt på Carsten en hel dag. En meget levende og givende fortæller - på et plan, hvor vi kan relatere det til vores dagligdag. Carsten gav os en god forståelse for mennesker med Borderline og værktøjer som vi kan bruge.

Over middag havde vi så 2 timer med Pia Skadhede, som er socialrådgiver og forfatter til bogen: Livet tæt på – at være pårørende til et menneske med Borderline.

En del af de meget svære, turbulente og tidskrævende sager i socialt arbejde involverer ofte mennesker med personlighedsforstyrrelser og deres pårørende. Sager, som er kendetegnet ved voldsomme konflikter og nærmest uløselige dilemmaer.

Pia Skadhede 
Pia Skadehede

Til slut havde vi en personlig beretning. Det var EN AF OS-ambassadør Camilla og hendes far Frits, der fortalte om det at være ramt af Borderline og at være pårørende på godt og ondt. Om deres oplevelser med behandlingsverdenen, familielivet dengang og nu, hvordan de er kommet sig næsten helt igennem sammen og hver for sig – og i dag er blevet stærkere mennesker.

En meget rørende, lærerig og sigende beretning, som rørte os alle dybt. Den gav et meget klart indblik ind i både det at være syg, kæmpe og få et liv igen på andre vilkår, at være pårørende med hvad det fører med sig - hvad det gør ved en familie. At det stadig er et dilemmafyldt og tabubelagt område, men at livet bliver nemmere med åbenhed.