Temadag Sex hele livet

Den 23. maj blev der afholdt en temadag for medlemmerne i social og sundhedssektoren som arbejder inden for ældre - voksenhandicap og psykiatrien om Sex hele livet

Sex hele livet

Dagen startede med et oplæg fra seksualvejledere Janni Watson og Charlotte Englund om, hvad seksualitet er, og hvorfor vi skal have fokus på seksualitet.

Hvorfor er det svært at tale om seksualitet og seksuelle problematikker i hjemmeplejen og i psykiatrien, og hvordan kan man arbejde med seksualitet. Desuden berørte oplæggene også seksualitet og sygdom.

Derefter fortalte seksualvejleder Thor Martin Møller, som er spastiker, om hvilke problemer, det kan give at dyrke sex og være handicappet.   

Dagen sluttede med, at konsulent i hjælpemidler Kirsten Draghmann fremviste og introducerede udbuddet af sexhjælpemidler. Ifølge Kirsten er det kun fantasien, der sætter grænser. 

Herunder kan du finde oplæggene (i PowerPoint) fra dagen.

Indledning

Hvordan arbejder vi med seksualitet

Seksualitet og Sygdom