Psykisk førstehjælp

Har du mod til handle, hvis du står over for et menneske med psykisk sygdom

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9999-17-92-06
Tid: til
Sted: Medlemshuset, Østergade 12, 8900 Randers C (Indgang Trapsgade)
Målgruppe: Alle medlemmer

Målet med Psykisk Førstehjælp er, at flere mennesker med psykiske problemer bliver hjulpet tidligere og bliver mødt med en større forståelse.

Flere danskere skal have redskaber til at tage hånd om mennesker i krise, og håbet er på sigt, at det bliver lige så naturligt at tage et psykisk førstehjælpskursus, som det i dag er at tage et fysisk førstehjælpskursus.

Berøringsangsten skal mindskes, da den i sig selv kan give uhensigtsmæssige reaktioner. Det er med andre ord helt centralt, at vi alle reagerer, hvis vi møder en medborger, pårørende eller klient, der har brug for psykisk førstehjælp.

Bente Pedersen, Mentalt Sundhedscenter

Bente Pedersen fra Mentalt Sundhedscenter kommer og introducere til psykisk førstehjælp i forhold til kolleger på arbejdspladsen.
Sammen med en medunderviser med egen erfaring med psykisk sygdom sætter de fokus på:

  • at øge viden om psykisk sygdom
  • at øge viden og færdigheder i forhold til at støtte mennesker med psykisk sygdom.
  • at mindske berøringsangst og i nogle tilfælde uhensigtsmæssige reaktioner i forbindelse med psykisk sygdom.
  • at tilskynde til at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.

Afdelingen er vært ved en let anretning.

Tilmelding på www.tilmeldmig.dk/?9999179206 senest den 14. november.