Medlemsmøde PÆD - Norddjurs

Fra stress til trivsel - et fælles ansvar

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Gjerrild Kro, Gjerrild Bygade 16, 8500 Grenå
Målgruppe: Dagplejere og pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter

 

 

18:00 Velkomst v/ FOA Randers og faglig orientering.

18:10

Præsentation af dagens program v/ Stig Erichsen, Videncenter for Arbejdsmiljø.  

18:15

Hvad er stress?
Begrebet stress bruges bredt i hverdagslivet, og dækker over alt fra travlhed til sammenbrud. Men hvad er forskellen, og hvordan skelner man? Forandringer og stress – er der en sammenhæng? Hvordan reagerer vi på stress og hvad sker der i hjernen?
Før stress ender med, at man bliver syg, kan man selv og arbejdspladsen gøre meget.
Det handler om at tage ansvar i tide, og det stiller krav til den enkelte medarbejder, teamet og lederen.  

19:00

Pause

19:15

Hvordan kan stress ´tackles` gennem bevidste valg og kollegialt støtte? 
Evnen til at tackle situationer med krav (copingstrategier) er afgørende for forebyggelse og håndtering af stress - for den enkelte samt i grupper.
På temadagen arbejdes med strategier til mestring af stress. Hvad kan du selv og dine kolleger konkret gøre.
Her er fokus på hvordan man individuelt og i fællesskab kan blive bedre til, at forebygge og håndtere stress. Der tages afsæt i flere forskellige strategier mod stress samt aftaler for kollegialt omsorg og støtte. 

20:00

Pause

20:10

Forebyggelse og håndtering af stress i praksis?
En åben og tillidsfuld dialog medarbejdere og ledere imellem er afgørende for, om I kan forebygge og håndtere stressen i fællesskab på arbejdspladsen.          
På temamødet præsenteres en metode til, hvordan I kan forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen gennem dialog i praksis. Der er fokus på, hvem der gør hvad, ift. roller, ansvar og forventninger på fire niveauer - Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation (IGLO).            
20:50 Afrunding og Evaluering af temamødet v/ Stig Erichsen, Videncenter for Arbejdsmiljø.

Udgangspunktet er, at deltagerne er aktive og involverede fra starten. Der lægges op til en konstruktiv dialog, hvor vi diskuterer holdninger, handlinger og praksis i arbejdet med forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Dialogen understøttes af input fra forskningsbaseret viden, god praksis samt værktøjer. 

Mvh

Din FTR og TR og Stig Erichsen, cand.mag., Med.

Rejseholdskonsulent, Videncenter for Arbejdsmiljø