Medlemsmøde og julehygge dagplejere Favrskov

Medlemsmøde og julehygge - Kom og møde din kolleger!

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Sundhedscentret, Hovvej 76, 8370 Hadsten
Målgruppe: Dagplejere i Favrskov Kommune

Dagsorden:

  • Siden sidst fra FOA og Dagplejen Favrskov.
  • De 2 sidste LMU referater.
  • Evt.


Herefter julehygge med salg af amerikansk lotteri.

Der vil blive serveret lidt lækkert + en vand/sodavand.

Medbring selv kaffe/the og en gave til ca. 25/30 kr. som skal bruges til sidegevinst.

Håber I vil møde op, så vi kan få en rigtig hyggelig aften.

Af hensyn til bestilling af mad og indkøb af gaver til amerikansk lotteri, vil vi gerne have tilmeldingerne senest den 15. november på:

http://tilmeldmig.dk/?9999180354 - husk at logge ind med NemID

Hilsen

De tillidsvalgte i Dagplejen Favrskov