Fanen 1. maj

Generalforsamling 2023

FOA Randers indkalder til ordinær generalforsamling 2023
Du er velkommen til at deltage i generalforsamlingen uden tilmelding fra kl. 18.30

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-23-02-01
Tid: til
Sted: Cepheus Park Randers, Viborgvej 92, Randers NV
Ledige pladser 232
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Generalforsamlingen starter kl. 18.30.

 

Dagsorden:

A. Åbning af generalforsamlingen
B. Godkendelse af forretningsorden
C. Valg af dirigenter

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

2. Beretning - se den skriftlige beretning her

3. Godkendelse af regnskab

4. Godkendelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag
    Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om, at begravelseshjælpen skal ophøre


7. Fagpolitiske indsatsområde - forslag til indsatser

8. Valg
a. Afdelingsformand (4-årig periode)
Lene Hartmann genopstiller
         - der er ikke opstillet andre kandidater ved fristens udløb

b. 1. Bilagskontrollant (2-årig periode)
Anita Lindgreen genopstiller
         - der er ikke opstillet andre kandidater ved fristens udløb

c. Suppleant for 1. bilagskontrollant (2-årig periode)
Vakant

d. Fanebærer (2-årig periode)
Vakant

10. Præsentation af afdelingsbestyrelsen

11. Afslutning

 

Den endelige dagsorden offentliggøres her på siden senest 8 dage før generalforsamlingen og udsendes på mail til alle medlemmer af FOA Randers.

Du er velkommen til at deltage i generalforsamlingen uden tilmelding fra kl. 18.30 (efter spisning)