Ekstraordinært årsmøde i faggruppeklubberne i Service

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde i klubberne for Plejehjemspedeller og for Skolepedeller i Randers Kommune

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Medlemshuset, Østergade 12, 8900 Randers C
Målgruppe: Tekniske service medarbejdere og leder ansat i Randers Kommune

Indkaldelsen sker med henblik på at starte én fælles klub for alle, som arbejder med teknisk service i Randers Kommune.

Der skal derfor afholdes 3 delmøder: et i hver af de gamle klubber og et stiftende møde i den nye klub.

 

Fagklubberne for Plejehjemspedeller og Skolepedeller afholder ekstraordinært årsmøde med følgende dagsorden:

1. Nedlæggelse af fagklubben med henblik på oprettelse af ny fagklub

2. Klubbens midler overføres til den nye fagklub

 

Herefter stiftende årsmøde for:

Fagklubben for teknisk servicemedarbejdere- og ledere i Randers Kommune

1. Velkomst

2. Beslutning om oprettelse af klub (godkendelse af navn)

3. Godkendelse af fremlagte vedtægter

4. Valg af klubbestyrelse: Formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af TR for plejehjemspedeller, da Henning B. Eriksen er fratrådt. (Kun plejehjemspedeller deltager i dette valg)

6. Eventuelt

7. Afslutning

Tilmelding
Tilmelding på https://tilmeldmig.dk/?9999190207 - du skal logge på med NEMid

 

Håber rigtig mange møder op, så vi kan skabe en stærk klub for Teknisk Service området i Randers Kommune

 

Hilsen

Henning B. Eriksen

André Vangsgaard