Ekstraordinært årsmøde i Social og sundhedssektoren

Der skal vælges ny sektornæstformand i Social- og sundhedssektoren - derfor indkaldes der hermed til ekstraordinært årsmøde i sektoren

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Cepheus Park Randers, Viborgvej 92, Randers NV
Målgruppe: Medlemmer i Social- og sundhedssektoren

Da nuværende sektornæstformand Lotte Helbo Kristiansen er eneste kandidat til posten som sektorformand er det ret sandsynligt, at næstformandsposten bliver ledig.

Det står klart efter fristen for opstilling til formandsposten udløb den 1. marts kl. 12.00.

Vi vil gerne sikre den medlemsdemokratiske indflydelse og sørge for, at alle valgbare medlemmer i Social- og sundhedssektoren får mulighed for at stille op til posten som sektornæstformand.

Derfor indkaldes der hermed til ekstraordinært årsmøde til afholdelse samtidig med det ordinære årsmøde.

Det kan virke som en tung og unødvendig omvej, men det sikrer, at vi kan få en god proces i forhold til næstformandsvalget.

Ved at indkalde til et ekstraordinært årsmøde får vi nemlig mulighed for at sætte en frist for opstilling til posten.

 

Dagsorden ekstraordinært årsmøde i Social- og sundhedssektoren

A. Godkendelse af forretningsorden

B. Valg af dirigent

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nedsættelse af stemmeudvalg
3. Valg

Sektornæstformand 3 år

Fristen for opstilling til posten er den 10. marts kl. 12.00

Medlemmer, der ønsker at opstille til posten, skal meddele deres kandidatur skriftligt – det kan gøres ved at sende en besked til randers@foa.dk – hvis du vil høre mere om posten som næstformand i Social- og sundhedssektoren, kan du kontakte undertegnede på telefon 2044 4409.

Efter fristens udløb vil du kunne se en præsentation af de opstillede kandidater her på siden.

Der er ikke tilmelding til det ekstraordinære årsmøde, da der ikke er spisning i forbindelse med mødet.

Hvis du ønsker at deltage i spisning, skal du tilmelde dig på det ordinære årsmøde - du kan se dagsorden og tilmelde dig her

Pernille Parby Social- og sundhedsassistent Pernille Parby
 

Jeg er social- og sundhedsassistent og har været ansat i Norddjurs Kommune siden 2008. I dag arbejder jeg på Træningscenter Vest i Auning, der er under transformation til at være neurologisk rehabiliteringssted. Jeg har hovedsagelig arbejdet inden for områderne demens og rehabilitering i min tid som social- og sundhedsassistent.

Jeg er tillidsvalgt i Norddjurs kommune samt sidder i LMU for Sundhed og træning og har siden foråret 2021 siddet i sektorbestyrelsen i FOA.

Jeg er den tillidsrepræsentant, der går forrest, og som har det som min hjertesag, at mine kolleger trives, at arbejdspladsen er et rart sted at være, og at vi sammen får løftet ting op, som har betydning for os og vores dagligdag. Jeg er tilhænger af dialog og oplever, at ting, der løses i samarbejde på tværs, giver god energi og stor arbejdsglæde.

Fagpolitisk er der rigtig mange spændende ting i gang i FOA lige nu. Jeg vil gerne arbejde for, at vi i FOA er med til at sikre fastholdelse af de mange dygtige medlemmer, vi har, uanset alder. Rekruttering af elever og uddannet personale er en anden stor opgave, som kræver, at vi tænker nye veje, hvis vi fremadrettet skal være personale nok til at løse kerneopgaver i kommuner, regioner og stat.

Støtte og hjælp til medlemmer og tillidsvalgte er altid vigtigt – men vigtigt er det også, at vi får medlemsfremgang, så vi fortsat kan forhandle overenskomsten, dette er nemlig ikke en selvfølge!

Privat er jeg midtvejs i livet, gift og har voksne børn. Jeg er af natur positiv, humørfyldt og holder af mødet mellem mennesker og bruger humor meget, fordi det gør noget godt for mennesker.

Jeg har gennem de sidste 25 år lavet frivilligt bestyrelsesarbejde i forskellige foreninger og organisationer - og altid fundet glæde ved at være med til at udvikle beslutninger og strategier.


 Mette ThusgaardSocial- og sundhedsassistent Mette Thusgaard
 

Jeg hedder Mette Thusgaard, er 49 år, gift og har 4 voksne børn. Jeg arbejder i Landsbyen Møllevang i Randers, hvor jeg arbejder som social og sundhedsassistent, forflytningsvejleder og tillidsrepræsentant. Jeg har 25 års erfaring indenfor ældreplejen både som ufaglært, sosu-hjælper og sosu-assistent.

Jeg har været tillidsrepræsentant for FOA i mange år og har derfor et stort kendskab til de opgaver, der følger med dette erhverv. Jeg har et bredt kendskab til MED-systemet, da jeg har været med i flere udvalg gennem årene.

Jeg er en person, som går all in i mine arbejdsopgaver og de udfordringer, jeg får. Senest har jeg været opsøgende og fundet muligheder for ufaglært til faglært gennem samtaler med Randers Kommunes uddannelseskonsulent, sosu-skolen og FOA. Vi bliver nød til at tænke i nye baner for at kunne rekruttere nok personale i fremtiden.

Jeg tror på, at sammenhold gør os stærke, og sammen kan vi udrette mere. Jeg er pligtopfyldende, rummelig, anerkendende, lyttende, har overblik, opsøger ny viden og ser løsninger, fremfor begrænsninger.

Hvad gør mig kvalificeret til at blive den nye sektornæstformand:

  • Tillidsvalgt for FOA i 15 år, både hjemmepleje og på plejecenter
  • Ordinært medlem af sektorbestyrelse i FOA (2009-2013)
  • Bisidder i utallige fraværssamtaler, særligt når jobcentret er involveret
  • Uddannelse – ufaglært til faglært uddannet konfliktcoach (2021)
  • Uddannet konfliktcoach (2021)

 Som jeres nye sektornæstformand vil jeg arbejde for:

  • Kompetenceløft til alle - eventuelt via Kompetencefonden
  • At de tillidsvalgte bliver anerkendt som sparringspartnere til ledelse og kolleger, fx mange opgaver kan løses ved dialog og tillid til hinanden, information er en styrke, som er uundværlig til succes
  • Hjælpe medlemmer med de problematikker, der opstår og sammen finde den bedste løsning for den enkelte
  • Bestræbe mig på at blive en god faglig sparring til medlemmerne

 
 

Brevstemmer 

"Stk. 6 Brevafstemning
Medlemmer, der på grund af tjenstlige forhold eller ferie er forhindret i at deltage i ordinære eller ekstraordinære årsmøder, kan ved forelæggelse af dokumentation fra arbejdsgiver stemme pr. brev ved personvalg.

Medlemmer, der er bosiddende på Anholt, kan ligeledes stemme pr. brev.

Brevafstemning kan ske ved henvendelse til afdelingen 12 kalenderdage før årsmødet og skal være sektoren i hænde senest dagen før årsmødet."

Da der er tale om et ekstraordinært årsmøde er fristerne ændret:
Afstemningen starter, når fristen for opstilling udløber den 10. marts kl. 12.00.

Du har mulighed for at brevstemme til valget til sektornæstformand fra den 11. marts (når fristen for opstilling af kandidater udløber)

Der skal foreligge dokumentation fra din arbejdsgiver, at du er forhindret i at deltage i årsmøderne pga. arbejde eller ferie.

Hvis du ønsker at brevstemme, skal du kontakte Det administrative Team på tlf. 4697 1900, så vil de forklare proceduren.

For at brevstemmen er gyldig, skal den være FOA Randers i hænde senest 14. marts 2022.

 

På sektorbestyrelsens vegne

Inge Rasmussen, sektorformand