Efterlønsmøde Randers

Hvordan ser den ”nye” efterløn ud for dig?

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Medlemshuset, Østergade 12, 8900 Randers C
Målgruppe: Alle medlemmer - tilmelding ikke nødvendig

Det kan være svært at overskue dine muligheder og hvilke konsekvenser de nye regler får for dig.

Kom og hør om tilbagetrækningsreformen og efterlønnen ved et af følgende møder:

Dagsorden

1. Velkomst v/ afdelingsformand Inge-Lise Christensen

2. Orientering om tilbagetrækningsreformen v/A-kasseleder Flemming Jensen

3. Spørgsmål og afslutning

 

Tilmelding ikke nødvendig.

Hvis ikke du har mulighed for at deltage i det møde, der bliver holdt i din kommune, er du velkommen til at deltage i et af de andre møder.

Du kan læse mere om de nye efterlønsregler på forbundets hjemmeside