Medlemsmøde og valg til TR og AMR Dagplejen Syddjurs

Mød op og få indflydelse på, hvem der skal varetage din interesser

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Gæstehuset i Hornslet, Stadionvej 25, 8543 Hornslet
Målgruppe: Dagplejere i Syddjurs Kommune

Dagsorden for mødet:

1. Valg af tillidsrepræsentant
Marianne Pedersen (modtager genvalg)
Connie Nielsen (modtager genvalg)

2. Valg af arbejdsmiljørepræsentant
Asta Rasmussen (modtager genvalg)
Karin Fihl Jensen (modtager genvalg)

3. Valg af fællestillidsrepræsentant
Connie Nielsen (modtager genvalg)

4. Nyt fra tillidsrepræsentanterne

5. Nyt fra arbejdsmiljørepræsentanterne

6. Ordet frit / spørgsmål

7. Eventuelt

Hvis du er interesseret i at stille op til et af valgene eller har kandidatforslag, skal du senest den 7. marts kontakte fællestillidsrepræsentant Connie Nielsen på mobil 4032 5911.

Tilmelding senest den 7. marts 2019 på www.tilmeldmig.dk/?9999190212 - husk at du skal logge ind med NEMid ved tilmelding. 

Vi håber, I vil møde op til en hyggelig aften.

 

Venlig hilsen

Faggruppeklubben ved/Connie Nielsen