TR og AMR valg Dagplejen Randers

Dagplejen i Randers og omegn holder møde for dagplejere og dagplejepædagoger med valg af AMR, TR og FTR

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Medlemshuset, Østergade 12, 8900 Randers C (indgang i Trapsgade)
Målgruppe: Dagplejere og dagplejepædagoger i Randers og omegn

Dagsorden:

1. Valg:

a. Valg af 3 Arbejdsmiljørepræsentanter
Vakant
Susanne Andreasen (modtager genvalg)
Ann Ungstrup (modtager genvalg)

b. Valg af 3 Tillidsrepræsentanter

Henriette Kastrup (modtager genvalg)
Pernille Elkjær (modtager genvalg)
Jonna Eriksen (modtager genvalg)

c. Valg af 3 suppleanter
Helle Bundgaard (modtager genvalg)
Helle Jensen (modtager genvalg)
Vibeke Pedersen (modtager genvalg)

d. Fællestillidsrepræsentant vælges af og blandt TR.

Derefter takker vi af for dagplejepædagoger og ikke-medlemmer.

2. Nyt fra Arbejdsmiljørepræsentanter

3. Nyt om overenskomsten 2018

4. Punkter til MED

Af hensyn til bestilling af kaffe og kage, så skal du tilmelde dig til tillidsrepræsentanterne senest den 29. januar

Jonna Eriksen - tlf. 24 79 65 18
Henriette Kastrup - tlf. 24 79 65 19
Pernille Elkjær - tlf. 24 79 65 20

Hvis du er interesseret i at stille op til ét af valgene eller har kandidatforslag, er du velkommen til at kontakte:
Fællestillidsrepræsentant Jonna Eriksen på tlf. 24 79 65 18 - senest den 19. januar 2018