Pensionist og Efterlønsklubben i FOA Randers

Klubformand Inge-Lise Christensen mobil 2342 8328

Pensionist- og efterlønsklubben omfatter følgende medlemmer: Efterlønsmodtagere og førtids- og alderspensionister og har til formål at samle klubbens medlemmer om fælles interesser af faglig, oplysende og social karakter. 


Klubben arrangerer medlemsmøder, bankospil, bowling, ind- og udlandsture, julefrokoster og meget mere.

Alle arrangementer er i Medlemshuset, Østergade 12, Randers og starter kl. 13.00, medmindre andet er angivet. Arrangementerne bliver løbende lagt på hjemmesiden. Du kan se mere her.
Husk tilmelding ved personlig eller telefonisk henvendelse i klubbens åbningstid onsdage i de lige uger fra kl. 13.00 til 14.00 på tlf. 4697 1898 eller på afdelingens hjemmeside, hvor det er muligt.