Generalforsamling

Generalforsamlingen i 2019 blev af holdt den 14. maj - der var valg til ny faglig sekretær og et farvel til faglig sekretær Karen Ø. Sørensen, der går på efterløn efter 34 år i fagbevægelsen
214 stemmeberettigede medlemmer mødte op, og sammen med 13 pensionistmedlemmer og 13 ansatte fra Medlemshuset havde de en hyggelig aften i det faglige fællesskabs tegn.

Der var mange nye ansigter blandt deltagerne og det er rigtig godt - ikke fordi det ikke er godt at se kendte ansigter - det er altid dejligt, men det er vigtigt at tiltrække nye medlemmer, så de får en fornemmelse af afdelingens faglige fællesskab og medlemsdemokratiet.

Aftenen startede med fælles spisning og der var livlig samtale ved bordene.

Efter spisningen gik afdelingsformand Lene Hartmann på talerstolen, ringede med klokken og bød velkommen til afdelingens generalforsamling.
Generalforsamling 2019

Sektorformand Karin Mathiesen og afdelingsnæstformand Nana Højlund Skjødt blev valgt som dirigenter. De gennemgik alt det formelle om indkaldelser, indhold i mapper osv. 

Herefter skulle der aflægges beretning. Som noget nyt var den skriftlige beretning i år en årsrapport med tal og statistikker for afdelingen.
Den mundtlige beretning blev aflagt både af formanden og af de politiske ansvarlige for de fagpolitiske områder, der blev behandlet i beretningen. Det betød en mere afvekslende og dynamisk fremlægges.

Der blev gennemgået budget og regnskab og så blev det fagpolitiske område for den kommende periode behandlet: Fokus på faglighed blev udpeget som særligt indsatsområde. 

Generalforsamlingen blev efter dette punkt suspenderet for at sige farvel til faglig sekretær Karen Ø. Sørensen, der har valgt at fratræde sin post for at gå på efterløn ved udgangen af september.

Lene Hartmann holdt tale for Karen, og takkede hende for hendes store indsats for medlemmerne af FOA Randers. 

Efter afskedstalen kom aftenens helt store højdepunkt nemlig valget af en ny faglig sekretær i afdelingen.

Der var 3 kandidater opstillet til posten. Forud for generalforsamlingen var der afholdt valgmøde, så medlemmerne havde mulighed for at lære kandidaterne bedre at kende.

Efter 2 valgrunder endte det med, at Mariejo Christensen blev valgt til posten. Mariejo tiltræder pr. 1. oktober 2019.

Valg til faglig sekretær 

Fra venstre mod højre: Afdelingsformand Lene Hartmann, faglig sekretær Karen Ø. Sørensen og nyvalgt faglig sekretær Mariejo Christensen

Herefter blev der valgt bilagskontrollanter og fanebærer og som afslutning på generalforsamlingen blev den samlede afdelingsbestyrelse præsenteret:

Afdelingsbestyrelsen 2019-2020 

Bagerst fra venstre mod højre:
Jette Vika Jørgensen, Nana Højlund Skjødt, Majbritt Bech Sørensen, Lene Hartmann, Flemming Rasmussen, André Vangsgaard, Karin Mathiesen og Mariejo Christensen.
Forrest fra venstre mod højre:
Andreas Lyng Pedersen, Karen Ø. Sørensen, Jonna Mona Eriksen, Marianne Dalby Møller og Inge Rasmussen.

Du kan se det samlede materiale fra generalforsamlingen her og se referatet her.