Generalforsamling 2018 FOA Randers

Generalforsamlingen blev afholdt på Bionutria Park i strålende maj vejr.
I forbindelse med generalforsamlingen fejrede vi afdelingens 25 års jubilæum

Der var 139 fremmødte til årets generalforsamling - 113 stemmeberettigede - 18 pensionister og 8 personaler fra Medlemshuset.

Der var arrangeret et museumshjørne med effekter fra de forgangne 25 år. 

Museumshjørne 

Efter spisningen bød Lene Hartmann velkommen til generalforsamlingen. Hvorefter mødet gik i gang. Efter de forskellige formalia var overstået fremlagde Lene Hartmann afdelingsbestyrelsens beretning (den mundtlige beretning kan læses sammen med referatet på nedenstående link)

Efter beretningen bad æresmedlem Niels Wieland om ordet for at takke for den opmærksomhed, han har fået i forbindelse med sit 60 års medlemskabsjubilæum.

Wieland på talerstolen

Efter behandling af beretninger og udtalelse gennemgik økonomimedarbejder Tina Nielsen regnskabet 2017 og budgettet for 2019.

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet for at fejre afdelingens 25 års jubilæum 

Ellen Birthe Christensen og Mie Christensen havde et lille indslag med tilbageblik med forskellige episoder fra de seneste 25 år.

Herefter havde afdelingen givet sig selv et emblem/skjold til fanen, Som Lene Hartmann og Niels Wieland sammen sømmede på fanen.

 

Wieland og fanen

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget.

Som afslutning blev den samlede afdelingsbestyrelse præsenteret:

Afdelingsbestyrelsen 2018-2019 

Bagerst fra venstre:

Karen Ø. Sørensen, Inge Rasmussen, Jette Vika Jørgensen, Nana Højlund Skjødt, Jonna Mona Eriksen og Andreas Lyng Pedersen

Forrest fra venstre:

Flemming Rasmussen, André Nørlund Vangsgaard, Majbritt Lene Bech Sørensen, Marianne Dalby Møller, Lene Hartmann, Kasper Soelberg (tilforordnet for FOA Ungdom) og Karin Mathiesen

 

Du kan læse det samlede materiale til generalforsamlingen her og referatet og bilag her