Generalforsamling 2013 FOA Randers

133 deltog i afdelingens ordinære generalforsamling i Arena Randers

Dejlig mad og gode indlæg sådan samlede en af deltagerne op på afdelingens generalforsamling.

FOA koret indledte aftenen med at synge 3 sange og herefter sang de for i "Når jeg ser et rødt flag smælde"

Generalforsamling

Inge-Lise Christensen aflagde beretningen om bl.a. nulvækst, kongres, privat ansatte, jobrotation og frivillighed.

Frivillighed var også hovedtemaet for den efterfølgende debat, hvor der var mange gode indlæg.

Generalforsamling

Blandt andre var Ivan Løvgren, værkstedsassistent Randers Kommune på talerstolen:

”Hvordan skal vi kunne fortælle og dokumentere, hvordan borgerne har det, hvis vi kun ser dem ganske kort, når vi skifter ble og ikke er sammen med dem i sociale sammenhænge”.

og social- og sundhedsassistent Lotte Feldborg fulgte op: ”Frivillighed kan være en god ting, hvis man bruger det rigtigt, men det giver også problemer: man mister fokus på den helhedsorienterede pleje. Borgerne har brug for, at jeg sidder ned og taler med dem. Vi skal som ansatte også være en del af det sociale omkring borgeren.”

Inge-Lise Christensen opfordrede til, at sætte gang i en diskussion om frivillighed. Afdelingen er parate til at komme ud, hvis der er behov for inspiration til debatterne ude på arbejdspladserne.

 generalforsamling

Efter aflæggelse af regnskab og budget, var der valg på dagsordenen.

Næstformand Hanne Tinggard og faglig sekretær Karen Sørensen blev begge genvalgt.

Ivan Løvgren og Hanne Christensen blev valgt som henholdsvis 2. bilagskontrollant og suppleant og endelig blev Hans Jensen Broch genvalgt som fanebærersuppleant.

Som afslutning blev den samlede afdelingsbestyrelse præsenteret - du kan se alle navne her

Afdelingsbestyrelsen

Inge-Lise Christensen sluttede med at takke dirigenterne og en stor og særlig tak til a-kasseleder Flemming Jensen, som var dirigent for sidste gang, da han går på pension ved udgangen af november 2013. Generalforsamlingen kvitterede med stående bifald.

Du kan se det samlede generalforsamlingsreferat her