Generalforsamling 2012 FOA Randers

Ca. 100 var mødt op til afdelingens generalforsamling

Afdelingens ordinære generalforsamling fandt sted i Skyline Arena tirsdag den 23. oktober 2012.
Der var livlig debat både ved bordene og på talerstolen særligt i forbindelse med behandling af ændringsforslaget til afdelingens love.
Der måtte 3 afstemninger til før de nye love var vedtaget. De nye love betyder bl.a. at sektorrepræsentanterne i afdelingsbestyrelsen fremadrettet skal vælges på årsmøderne.
På generalforsamlingerne skal man fremover vælge afdelingsformand, afdelingsnæstformand, 2 faglige sekretærer, bilagskontrollanter og fanebærer.
Den nye valgprocedure betød, at alle sektorrepræsentanter, der var på valg i år, får deres perioder forlænget til 31. marts 2013 og at den nye afdelingsbestyrelse først træder til pr. 1. april 2013.

Inge-Lise Christensen på talerstolen

Inge-Lise Christensen bød velkommen til generalforsamlingen

Der blev dog gennemført valg:
Formand Inge-Lise Christensen blev genvalgt og meddelte samtidig, at hun ikke genopstiller i 2015, så dette bliver hendes sidste periode.

Faglige sekretærer Ulla Søgaard og Aage Florin Thorvaldsen blev ligeledes genvalgt.
Aage Florin Thorvaldsen dog kun til 31. marts 2012, hvor Aage fratræder pga. alder og posten nedlægges.

I forbindelse med, at sammenlægningsprotokollatet fra fusionen mellem FOA og PMF udløb, trådte Susanne Bregendal og Bente Schmidt Klausen ud af afdelingsbestyrelsen.
Samtidig udtrådte også Inger Buhr Rasmussen i forbindelse med, at hun har skiftet sektortilhørsforhold. 

Sangkoret sang for

Repræsentanter fra sangkoret sang for i "Når jeg ser et rødt flag smælde"

Endelige vandt Elsy Thomsen, Pædagogisk sektor lodtrækningen om et weekendophold for 2 i konkurrencen om at skaffe nye medlemmer.

Generalforsamling 2012

 Du kan læse hele referatet og de ny love her