Generalforsamling

Fagligt fællesskab og fysisk nærvær var kodeordene, da FOA Randers afholdt generalforsamling i 2021

I sin velkomst på generalforsamlingen sagde afdelingsformand Lene Hartmann:

Jeg har set frem til denne dag – dagen hvor vi igen kan være sammen og mødes med kolleger til generalforsamling.

Generalforsamlingen er en fejring af det faglige fællesskab - man mødes med kolleger til faglige drøftelser og socialt samvær og man bruger sin demokratiske indflydelse på organisationen.

Ovenpå en turbulent periode med Corona restriktioner og afstand er det nu muligt at mødes igen og mærke det fysiske nærvær.

Efter en del år med forårsgeneralforsamlinger, besluttede vi sidste år at flytte generalforsamlingen til efteråret – derfor føles det som virkelig lang tid siden, vi var samlet sidst.

Samtidig er der sket store omvæltninger på vores fagområder. Det stiller store krav til jer som medlemmer i jeres arbejde og dagligdag - og det stiller store krav til os som organisation. Vi skal være parat til at modsvare de krav, der stilles fra et arbejdsmarked med stor omskiftelighed.

Der er masser af ting at tage fat på og jeg glæder mig til at drøfte afdelingens arbejde i det kommende år.

Jeg håber, I vil byde ind, så vi sammen kan blive endnu bedre og skarpere.