Generalforsamling

Tirsdag den 3. november afviklede FOA Randers for første gang i sin 27 år lange historie online generalforsamling. ”Generalforsamlingen kommer til dig” var overskriften, da FOAs medlemmer fik mulighed for at komme til orde og få indflydelse hjemme fra deres egen stue, så de ikke blev udsat for en øget smitterisiko.

Generalforsamlingen er normalt en fejring af det faglige fællesskab - medlemmerne mødes til faglige drøftelser og socialt samvær, og de bruger deres demokratiske indflydelse på organisationen.

Men sådan kan det bare ikke være i år.

I år har Covid-19 sat en stopper for socialt samvær - men sygdommen og risikoen for sygdom skal ikke sætte en stopper for medlemsdemokratiet og medlemmernes mulighed for at få indflydelse på afdelingens arbejde.

Generalforsamling på skærmen

”Det gør ondt i det demokratiske hjerte, at vi ikke kan mødes, men vi er nødt til at tage hensyn til, at FOAs medlemmer hver dag arbejder med nogle af de allermest udsatte medborgere”, siger Lene Hartmann ”det er en svær balance imellem medlemsdemokrati og medlemmernes sikkerhed i forhold til at blive udsat smitte.”

På generalforsamlingen fastlagde medlemmerne af FOA Randers de overordnede mål for afdelingens arbejde i den kommende periode. Under overskriften Bedre vilkår – mere velfærd skal FOA arbejde for bedre rammer og vilkår for velfærdsarbejdet med særligt fokus på et ordentligt arbejdsmiljø, ret til faglig udvikling og uddannelse, ret til et værdigt seniorliv og endelig en retfærdig løn.

”Dette år har på godt og ondt sat fokus på vilkårene for FOAs medlemmer”, siger Lene Hartmann og fortsætter, ”frem for alt har det tydeliggjort, at der er behov for, at der tænkes i nye baner for at sikre, at det velfærdssamfund, som vi bryster os at leve og bo i, bliver ved med at bestå. FOAs medlemmer løfter hver dag en stor samfundsmæssige opgave – en opgave, der bestemt ikke er blevet mindre under den nuværende sundhedskrise. Hvis der fortsat skal kunne leveres på et højt fagligt niveau, skal der skabes bedre rammer og vilkår for FOAs medlemmer”, slutter Lene Hartmann.

Generalforsamlingen godkendte nye love for afdelingen. Lovene er efterfølgende endeligt godkendt i forbundet - du kan se de nye love her