Andre valg

På den årlige generalforsamling er der valg til et antal forskellige poster i afdelingen

Fanebærer  - valgt for 2 år
Andreas Lyng Pedersen

Fanebærersuppleant - valgt for 2 år
Kim Lindby

Bilagskontrollanter - valgt for 2 år
1. Anita Lindgreen 
2. Irene Koust Jensen

Suppleanter - valgt for 2 år
1. Mette Jespersen
2. Jesper Danstrøm