Andre valg

På den årlige generalforsamling er der valg til et antal forskellige poster i afdelingen

Fanebærer  - valgt for 2 år
Vakant

Fanebærersuppleant - valgt for 2 år
Kim Lindby

Bilagskontrollanter - valgt for 2 år
1. Anita Lindgreen 
2. Kenneth Kaj Rasmussen

Suppleanter - valgt for 2 år
1. Irene Koust Jensen
2. Jeanet Winnie Andersen