Afdelingsbestyrelsen i FOA Randers

Afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingens generalforsamling og på sektorernes årsmøder.

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Afdelingsformand Lene Hartmann
Afdelingsnæstformand Nana Højlund
Faglig sekretær Mariejo Christensen
 
Social- og sundhedssektoren

Sektorformand Lotte Helbo Kristiansen
Bestyrelsesmedlem Majbritt Lene Bech Sørensen
Bestyrelsesmedlem Jette Vika Jørgensen
Suppleanter
Sektornæstformand Mette Thusgaard
1. Anne Vibeke Vogel Hansen
2. Else Marie Helweg

Pædagogisk sektor
Sektorformand Karin Mathiesen
Bestyrelsesmedlem Marianne Dalby Møller
Bestyrelsesmedlem Pernille Elkjær
Suppleanter
Sektornæstformand Jonna Mona Eriksen
1. Pia Vinter Kristensen
2. Jane Ege Madsen

Servicesektoren
Sektorformand Andre Vangsgaard
Bestyrelsesmedlem Flemming Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Karl Henrik von Eriksen
Suppleanter
Sektornæstformand Helle Bjerregaard Lowe
1. Jannie Vendelbo
2. Vakant

Tilforordnede (med taleret):
A-kasseleder Pia Inez Motzfeldt