Afdelingsbestyrelsen i FOA Randers

Afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingens generalforsamling og på sektorernes årsmøder.

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Afdelingsformand Lene Hartmann
Afdelingsnæstformand Mariejo Christensen (konsitueret)
Faglig sekretær Vakant
 
Social- og sundhedssektoren

Sektorformand Lotte Helbo Kristiansen
Bestyrelsesmedlem Majbritt Lene Bech Sørensen
Bestyrelsesmedlem Jette Vika Jørgensen
Suppleanter
Sektornæstformand Mette Thusgaard
1. Anne Vibeke Vogel Hansen
2. Sonja Sine Lind

Pædagogisk sektor
Sektorformand Karin Mathiesen
Bestyrelsesmedlem Marianne Dalby Møller
Bestyrelsesmedlem Pernille Elkjær
Suppleanter
Sektornæstformand Pernille Elkjær
1. Pia Vinter Kristensen
2. Jane Ege Madsen

Servicesektoren
Sektorformand Andre Vangsgaard
Bestyrelsesmedlem Flemming Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Karl Henrik von Eriksen
Suppleanter
Sektornæstformand Flemming Rasmussen
1. Jannie Vendelbo
2. Lars Kjærulff Christensen