Om FOA Randers

I FOA er det medlemmerne, der bestemmer!

  • FOAs afdelingsbestyrelse består af 12 medlemmer valgt på generalforsamling og sektorårsmøder
  • FOA organiserer kommunale, regionale og andre offentligt ansatte samt øvrige, der har tilsvarende jobopgaver på det private arbejdsmarked
  • FOA Randers dækker Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov kommuner og Region Midtjylland med omkring 8000 medlemmer.

På kontoret i Randers er der 31 ansatte. Heraf er 8 valgte og lønnede politikere, som sammen med de ansatte sagsbehandlere tager sig af den faglige sagsbehandling og varetager medlemmernes interesser ud ad til.

Bogholderiet og statsautoriserede revisorer fører løbende kontrol med, hvordan afdelingens midler, det vil sige din kontingentkrone, bliver administreret og anvendt.

Kontingentsatser

Medlemsfordele

Du kan se læse om fordelene ved medlemskab af FOA Randers her


Strategi for faglig service og kvalitet

Kongressen i 2016 vedtog en samlet strategi for faglig service og kvalitet.

Hensigten med strategien er at samle og forpligte os til at videreudvikle FOAs faglige service, så flere medlemmer anbefaler FOA.
Strategien bygger på, at faglig service er noget, vi alle bidrager til og skal samarbejde om. ’Vi’ er i denne sammenhæng alle tillidsvalgte, valgte og ansatte i afdelinger og forbundshus. Det er os, der dagligt udøver den faglige service.

Strategien beskriver den faglige service, som FOA skal levere i kraft af vores forpligtende fællesskab.

Den indeholder 5 principper, som skal kendetegne FOAs faglige service. Derudover fastlægger den 4 faglige indsatsområder, inden for hvilke FOA yder faglig service til medlemmerne.

Du kan læse hele strategien her

 

Afdelingens love

Afdelingens love danner grundlag for FOA Randers' arbejde.
Lovene er vedtaget på afdelingens generalforsamling i 2022

Afdelingslove

Forbundets love
 

Generalforsamling er afdelingens øverste myndighed

Du finder referater fra generalforsamlinger i menuen til venstre