Timelønnet vikar fik sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Efter 9 måneder uden forsørgelse fik en hjemmehjælper tilbagebetalt 153.000 kr. før skat

En hjemmehjælper væltede på cykel d. 16.03.2020. Hun var på vej i mellem to borgere på en vagt, hvor hun var kaldt ind som timelønnet vikar.
Hun pådrog sig et lårbensbrud, og kunne derfor ikke gøre vagten færdig.

Da hun sygemeldte sig til kommunen fik hun et mundtligt afslag på sygedagpenge med den begrundelse, at hun var timelønnet vikar.

Kommunen havde ikke forholdt sig til, at hun faktisk VAR i ansættelse, og gik syg hjem fra arbejde. Dermed opfyldte hun kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vores medlem søgte kontanthjælp, men fik også afslag på dette, da hun havde en formue.

Da hun var kommet til skade på arbejde, var der tale om en arbejdsskade. Ulykken blev anmeldt til arbejdsgivers forsikringsselskab, som ikke havde sendt sagen videre til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vores medlem var således uden forsørgelse i 9 måneder, før hun henvendte sig til os for at få hjælp.

Vi fik genoptaget sagsbehandlingen i hendes arbejdsskadesag. Skaden blev anerkendt som en arbejdsulykke, og hun fik udbetalt en mén godtgørelse på ca. 35.000 kr.

Desuden bad vi kommunen genoptage sygedagpengesagen, da vi mente, at vores medlem opfyldte betingelserne for sygedagpenge, allerede på det tidspunkt hvor hun blev sygemeldt.

Kommunen fastholdte dog, at hun ikke havde ret til sygedagpenge og sendte et skriftligt afslag. Vi klagede over afgørelsen på vegne af vores medlem.

Ankestyrelsen gav os medhold i, at vores medlem opfyldte betingelserne for sygedagpenge.

Hun fik derfor genoptaget sygedagpengeretten med tilbagevirkende kraft, og fik som følge heraf tilbagebetalt ca. 153.000 kr. før skat.