Har du ret til sygedagpenge som timelønnet vikar?

Vi oplever desværre af og til, at kommunerne giver afslag på sygedagpenge alene med den begrundelse, at der er tale om timelønnet vikaransættelse. Kommunen skal dog forholde sig til den enkelte sag, og undersøge om man reelt opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge under sygdom.

Som timelønnet vikar skal du være særlig opmærksom, for at sikre dig ret til sygedagpenge under sygdom. Det forholder sig nemlig således, at du vil betragtes som værende uden for ansættelse, de dage hvor du ikke arbejder.

Det er et krav, at man har ”Aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet” for at have ret til sygedagpenge. Bliver du sygemeldt imellem to vagter, så risikerer du, at du ikke vil have ret til sygedagpenge. 

I nedenstående link, kan du læse om, hvordan du bedst muligt sikre dig din sygedagpengeret.

https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/faglig-foerstehjaelp/timeloennet-vikar

Skulle du blive sygemeldt, vil vi anbefale, at du er særlig opmærksom, hvis du får afslag på sygedagpenge, da der ER undtagelser, hvor man som timelønnet netop har ret til sygedagpenge under sygdom.

Går du eksempelvis syg hjem fra arbejde, vil du være i ansættelse på sygemeldingstidspunktet, og dermed have aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bliver du sygemeldt som følge af en anerkendt arbejdsskade, så er det ikke længere et krav, at du havde ”aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet”, da du blev sygemeldt. Dine sygedagpenge kan således udbetales med tilbagevirkende kraft.

Vi oplever desværre af og til, at kommunerne giver afslag på sygedagpenge alene med den begrundelse, at der er tale om timelønnet vikar ansættelse. Kommunen skal dog forholde sig til den enkelte sag, og undersøge om man reelt opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge under sygdom.

Vi vil derfor altid anbefale dig, at du beder om en skriftlig afgørelse på afslaget, som du har mulighed for at påklage.

Ligeledes vil vi anbefale dig, at du kontakter os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en korrekt afgørelse.