Har du feriefridage til gode?

Du kan evt. have feriefridage til gode hvis du er eller har været ansat på en af følgende overenskomster
- Landsoverenskomst for frit Valg mellem Dansk Erhverv arbejdsgiver og FOA
- Pleje og omsorg overenskomsten DI ll (SBA)

I henhold til overenskomsterne er der følgende aftale vedr. feriefridage.

Holdes feriefridagene ikke inden 31. december, kan medarbejderen den 1. januar og 3 uger frem rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriefridag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling.

Dette krav kan også rettes imod en arbejdsgiver efter man er fratrådt, forudsat, at man ikke har opnået ret til og har afholdt feriefridagene hos en ny arbejdsgiver jf. ovenfor.

 

Kontakt FOA Randers ved evt. spørgsmål.

Sektorformand Inge Rasmussen.