Fokus på velfærd og fællesskab – julehilsen fra afdelingsformanden

Nu nærmer julen sig med hastige skridt og endnu engang ser vi ind i en højtid, hvor samværet med familie, venner og kolleger kan blive udfordret af nødvendig agtpågivenhed i forhold til smitte, afstand, test osv.

I en tid, hvor alle bliver mere pressede, er det særligt vigtigt, at vi drager omsorg for hinanden og at vi hjælper hinanden. Det, som er en bagatel for den ene, kan være et uoverstigeligt bjerg for den anden. Det er vigtigt at huske, at alle har brug for at blive forstået, og rigtig meget handler om vores egen evne og vilje til at ville forstå de mennesker, vi møder.

Og der er pres på FOAs arbejdspladser - velfærdsområderne har igennem mange, mange år været genstand for besparelser og nedskæringer. Det betyder, at der er maksimalt pres på området og meget lidt plads til faglighed og kvalitet i det udførte arbejde, men der er måske håb forude.

Finansloven for 2022 bringer langt om længe hårdt tiltrængte midler til nogle vigtige velfærdsområder.

Det betyder penge til værdig ældrepleje, hjælp til handicappede, bedre fritidstilbud til udsatte børn og unge og selvfølgelig den Corona-vinterpakke, der skal afhjælpe det helt akutte problem, som sygehusvæsenet står med.

Det afsættes bl.a. en halv milliard til mere værdig hjemmeplejen. Midlerne skal være med til at afhjælpe de kæmpemæssige udfordringer, der er på ældreområdet. Medarbejderne er ekstremt pressede, og samtidig står vi med store rekrutteringsudfordringer i fremtiden.

Derfor er det afgørende, at politikerne prioriterer området og opgaverne, så vi skaber en ældrepleje, hvor ældre mødes med værdighed, og de dygtige medarbejdere har tid til at bruge deres faglighed. 

Forligspartierne bag finansloven har også anerkendt, at sygehusvæsenet hen over vinteren 2021/2022 er under markant pres som følge af COVID-19 og ophobning af udskudte operationer. Derfor afsættes der 1 mia. kr. til midlertidige indsatser ”i vintermånederne” i sygehusvæsenet. Pengene skal ”bidrage til fremadrettet at styrke og understøtte aktiviteten, fastholde sundhedspersonale og få sygehusvæsenet gennem en ekstraordinært svær vintersæson til gavn for patienterne og personalet”.

Regionerne er lige nu i færd med at aftale udmøntningen med alle de relevante organisationer, og det er FOAs håb, at alle relevante faggrupper bliver tilgodeset.

 

Jeg vil gerne på vegne af valgte og ansatte i FOA Randers takke jer alle for det bidrag, I yder for at sikre vores fælles velfærdssamfund og ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

 

Lene Hartmann, afdelingsformand FOA Randers