Ansøgning

Husk på at formålet med ansøgningen skal være at vække arbejdsgiverens interesse og blive inviteret til en samtale.

Det er vigtigt at du besvarer og inkluderer de værdier, kompetencer eller egenskaber, som arbejdspladsen efterspørger i stillingsopslaget. Det signalerer både, at ansøgningen er skrevet direkte til arbejdspladsen og at du oprigtigt er interesseret.

Husk, at ansøgningen ikke skal være en gentagelse af dit CV, men nærmere fortælle om dine kompetencer og hvad du kan tilbyde fremadrettet.

Tips til ansøgningen
 

Overskrift
F.eks. Ansøgning om den ledige stilling som …….

Indledning
F.eks. Jeg har set jeres jobannonce i/på (navnet på avisen eller jobportalen) og søger derfor jobbet som… 

Hvorfor søger du jobbet?
F.eks. Jeg søger jobbet, fordi…
Inddrag hvad der gør dig særligt interesseret, og hvorfor lige præcis du er den rette. Du kan komme med argumentationer for, at netop dette job kan være med til, at opfylde dine visioner for fremtiden. 

Hvad kan du tilbyde arbejdspladsen - fagligt?
Læs jobannoncen og fortæl, hvordan du kan opfylde de faglige krav, de stiller.

Skriv noget om

  • dine erfaringer fra tidligere arbejdspladser
  • hvilke opgaver du har udført – og godt kan lide og er god til
  • de uddannelser og kurser, du har taget.

Hvad kan du tilbyde arbejdspladsen – personligt?
Læs jobannoncen og fortæl, hvordan du kan opfylde de personlige krav, de stiller.
F.eks. noget om dine gode sider, når du samarbejder med andre mennesker.  

Om dit øvrige liv
Ganske kort om din familie og hobbies.  

Afslutningen
Noget om, at du håber, de har fået lyst til at lære dig nærmere at kende ved en jobsamtale.
Afrundingen og resten af ansøgningen skal udstråle positivitet, så modtageren får lyst til at møde dig. 

Referencer
Navn og telefonnummer på en tidligere arbejdsgiver, der vil sige noget godt om dig.

 

Venlig hilsen

Dit navn

Her kan du se et eksempel på en ansøgning

Arbejdsgivernes råd og erfaringer

"Ansøgerne ”sælger” ikke sig selv godt nok. Virker ikke motiverede og seriøse. Ikke rettet til det konkrete job og den konkrete arbejdsplads. Kedelige og upersonlige

”Udvælgelsen af ansøgerne til jobsamtaler handler også meget om intuition. Det er vigtigt, at man kan mærke ansøgeren i ansøgningen – at de beskriver sig selv på en god måde – hvad det er, de kan og vil bidrage med” (leder af ældrecenter)

”I dag betyder det ikke noget, at en ansøger er arbejdsløs, fordi det er der så mange, der er. Men tidligere tænkte man: Hvorfor er hun ledig, når der er så mange job?” (ansvarshavende sosu-assistent på plejehjem)