Jobrotation - alle vinder

Hvad er jobrotation?

Et rotationsprojekt eller en enkeltpladsrotation går ud på… 

 • at en medarbejder går på uddannelse med sædvanlig løn
 • at der som erstatning ansættes en vikar (jobrotationsmedarbejder) på overenskomstmæssig løn og ansættelsesvilkår
 • at arbejdsgiver får ekstern finansiering til vikarløn          

Lovgivningsmæssige krav/mulighed

 • at det er en allerede ansat, som tilbydes uddannelse
 • man behøver ikke ansætte rotationsmedarbejder til nøjagtig samme job som medarbejder har
 • at vikaren opfylder konkrete bestemmelser om ledighed

Fordele for din arbejdsplads

 • at få medfinansieret en uddannelsesaktivitet
 • at få et godt rekrutteringsredskab
 • at få en samlet kompetenceudvikling

Fordele for dig som medarbejder 

 • At få en uddannelse med sædvanlig løn
 • At deltage i uddannelser, der normalt ikke er støtteberettigede
 • At opnå bedre muligheder på arbejdsmarkedet

Fordele for ledige

 • At komme i job, at få erfaring, at kunne søge de interne jobs, at få bedre muligheder på arbejdsmarkedet

Fordele for virksomheden

 • Som virksomhed vil I modtage støtte til at uddanne en medarbejder, såfremt I tilrettelægger det som jobrotation. Der kan i princippet fås ekstern finansiering til næsten alle uddannelser. Dertil kommer, at I vil have mulighed for, at vikaren opkvalificeres forud for vikarperioden. Jobrotation er ren win win. 

Hvis du vil vide mere?

 • Du kan kontakte FOA Randers på tlf. 4697 1900