Job og uddannelse - FOA Randers

FOA Randers arbejder for, at flere ansatte medlemmer bliver opkvalificeret, og for at flere ledige medlemmer kommer i arbejde.
Via netværk, erfaring og viden inden for FOAs fagområder ønsker vi, at vores medlemmer oplever fordelen ved at være medlem af en fagligt funderet fagforening.

I FOA Randers varetager vi de arbejdsmarkedspolitiske opgaver og udfordringer.

Målet er at 

  • udvikle og implementere en intensiveret jobformidling som et tilbud til medlemmer og arbejdsgivere

  • udvide viften af tilbud til ledige medlemmer, herunder medlemmer, der har mistet deres dagpengeret

  • styrke jobrotationen, selvom rammerne for brugen af redskabet er blevet indsnævret

  • understøtte mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling for ufaglærte bl.a. via jobrotation

Vi tilbyder at

  • formidle kontakt mellem ledige medlemmer og arbejdsgivere

  • hjælpe medlemmer og arbejdsgivere i forbindelse med enkeltpladsrotationer

  • hjælpe arbejdsgivere i forbindelse med etablering af jobrotationsforløb