Natarbejde

Tillæg til aftale om implementering af EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden.

På baggrund af henvendelse fra KTO til de (amts)kommunale arbejdsgivere den 11. april 2003 er der nu indgået en aftale om tillæg til aftale om implementering af EU-direktiv om tilrettelæggelsen af arbejdstiden.
Natarbejdere skal i henhold til EU-direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden, tilbydes gratis helbredskontrol.
I tillægsaftalen indgået imellem KTO og arbejdsgiverne er det nu slået fast, at de ansatte skal tilbydes gratis helbredskontrol ved ansættelsens start og derefter med regelmæssige mellemrum.
 
Helbredskontrollen skal betales af arbejdsgiveren.
Ved natarbejde forstås en ansat, der normalt udfører:
    a. mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden
    b. mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.
Ved natarbejde forstås en periode på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00.00 -05.00.
 
Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 - kl. 05.00. En ansat, som normalt arbejder f.eks fra kl. 17.00 til 02.00 er omfattet af 3 timers reglen. En ansat med skiftende vagter (dag, aften, nat) er omfattet af 300 timers reglen. Her skal timerne tælles op på 12-måneders- basis, hvor f.eks en aftenvagt fra kl. 16 - 23 giver 1 times natarbejde og en nattevagt fra 23 -07 giver 6 timers natarbejde.
 
Få en uddybende kommentarer ved henvendelse til faglig sekretær Karen Ø. Sørensen på tlf. 8910 1112 eller på mail til faglig afdeling.