Arbejdsmiljøreformen

 
Venstre, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået forlig om arbejdsmiljøreformen.
En arbejdsmiljøreform, der får stor betydning for FOA's medlemmer, idet nogle af de væsentligste elementer i ordningen er: Screening af virksomheder, tvungen tilslutning til BST ophæves og Smiley ordning indføres.
Alle virksomheder skal indenfor 7 år screenes. Screening er et uanmeldt besøg, hvor Arbejdstilsynet vurderer, om virksomheden skal have et tilsynsbesøg efter screeningen,
Screeningen starter i brancher, der er særligt belastede i forhold til de fire højt prioriterede områder: Alvorlige ulykker, tunge løft, ensidigt gentaget arbejde og psykisk arbejdsmiljø, herudover i BST pligtige brancher.
Indenfor FOA's område forventes det, at screeningen opstartes på ældreområdet og sygehusområdet, der i dag er BST pligtige.
Smiley ordningen gennemføres.
Får din arbejdsplads en rød smiley betyder det: at din arbejdsplads har fået et periodepåbud om rådgivning, farven ændres, når problemet er løst.
Bliver det en gul smiley betyder det: at din arbejdsplads har fået et påbud, der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen.
Bliver det en grøn smiley betyder det: at din arbejdsplads er arbejdsmiljøcertificeret eller på sigt kan dokumentere et godt arbejdsmiljø.
Smiley'en signalerer, at arbejdspladsen arbejder seriøst og målrettet med arbejdsmiljøet.
FOA stiller spørgsmål ved hvordan virkningen af Smiley'en kommer til at virke. Bliver det et lille usynligt hoved, der hænger i døren ved lederens kontor, eller bliver det e kæmpestor synlig mærkning, at her har vi et godt arbejdsmiljø.
Screeningen starter op pr. 1. januar 2005 straks efter screeningen ophæves BST pligten.

Er du interesseret i vide mere, kan du kontakte Karen Ø. Sørensen tlf. 4697 1917. Du kan også kontakte faglige afdeling på mail.