Uddannelse

Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

  • Du får mere i løn.
  • Du kan købe bøger til uddannelsen hos PMF med 20% rabat
  • Du forbliver medlem af FOA og PMF

I FOA sælger vi bøger til uddannelsen med 20% rabat. Ring på 46 97 28 50 og hør nærmere.

Du kan læse mere i boksen til højre.

Ret til uddannelse:
I overenskomstens § 16 stk. 2 står der:
"Efter anmodning i hvert enkelt tilfælde, og hvor det er foreneligt med tjenestens tarv, har pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i det omfang og til de uddannelser, der fremgår af de til en hver tid gældende regler for voksenuddannelsesstøtte.
Anmodningen om tjenestefrihed efter denne bestemmelse skal fremsættes overfor institutionen/kommunen hurtigst muligt, dog minimum med et varsel på 2 kalendermåneder".

Det betyder blandt andet, at man som uuddannet kan tage uddannelse til Pædagogisk Assistent som GVU-uddannelse.
Den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU) tilrettelægges individuelt som Grundlæggende Voksen Uddannelse (GVU). Erfarne pædagogmedhjælpere får merit for næsten al praktik, og der er derfor næsten udelukkende skoleundervisning. Uddannelsen varer typisk 42 uger.
Der er ikke deltagerbetaling, men der er udgift til bøger og materialer. Hertil kan der være uvante transportudgifter, som dog kan fradrages på selvangivelsen efter skattereglerne.

Der aftales en særlig fast UDDANNELSESLØN, som nogenlunde svarer til løntrin 18 på fuld tid.
Der indbetales pension i forhold til sædvanlig løn. Dette vil give de fleste deltidsansatte en lønfremgang under uddannelse. Omvandt vil fuldtidsansatte på højere løntrin, opleve en lønnedgang.

Der er 5 betingelser for at blive omfattet af aftalen:

  • Man skal skriftligt søge orlov hos arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest 2 hele kalendermåneder før  studiestart.
  • Man skal være berettiget til VEU-godtgørelse (Voksen Efteruddannelses Godtgørelse). Man må normalt ikke have uddannelse, der overstiger gymnasieniveau, erhvervsuddannelse og lignende. Har man det, må uddannelse ikke have været brugt indenfor de sidste 5 år. Kontakt altid a-kassen eller jobcentret i de tilfælde.
  • Man skal være i fast ansættelse
  • Man skal have 2 års relevant (det vil sige pædagogisk) sammenhængende erhvervserfaring.
  • Man skal være fyldt 25 år.

Husk at bede om "orlov til Pau som GVU" skriftligt - og gem en kopi med dato af ansøgningen.

Rotation


Få fuld vikardækning på institutionen plus et lille overskud mens pædagogmedhjælperen er på uddannelse !

Det administrative arbejde og evt. uforudsete problemer - det tager vi os af i fagforeningen, a-kassen og i jobcentret i forbindelse med en rotationsaftale.
Ring til FOA/PMF og hør nærmere på 46 97 28 50. Bed om at snakke med Susanne.