kalenderforside 2022
Foto: Jette Pedersen

Beretning for FOA/PMF København Syd

Beretning for perioden oktober 2020 til oktober 2021

Så er det igen tid til et tilbageblik, en beretning over året der er gået i FOA/PMF København Syd

Beretningen skal meget gerne give et overblik over det store arbejde, der bliver gjort i afdelingen af både ansatte og valgte, og hvis I synes der mangler noget, så er det fordi, det ikke er muligt at skrive alt her i denne korte udgave. Vi håber, I endnu engang, vil nyde 5 -10 minutters inspirerende læsning

Et helt år er allerede gået, et år der er gået med travlhed – et år som har budt på lidt af hvert – mange udfordringer og mange nye og spændende opgaver og igen Covid-19.

Frits Nielsen stoppede 31. juli 2020 – ja det er allerede mere end 1 år siden – og Marianne Dyrby besatte formandsposten, med alt hvad det indebærer, og det har hun gjort godt. Hun er ung, ambitiøs, har talegaverne i orden, er en mester i diplomati og kan begå sig alle vegne. Desuden er hun ikke bange for at sige sin mening, er ikke konfliktsky og er god til at se tingene i helikopterperspektiv.

 

Årets kalender

Når vi har spurgt vores medlemmer om vi skal skrotte kalenderne, har der været ganske få, der ikke har ville have vores kalender og i stedet bruge en digital udgave. De fleste er dog stadig interesseret i en papirkalender. Derfor får I igen i år en kalender, og når vi er på besøg ude på jeres arbejdspladser i uge 46, altså hvis vi ikke bliver stoppet af COVID eller af andre udfordringer, vil vi have årets kalender med til jer. Vi savner SÅ meget vores besøg ude hos jer 😊

I år besluttede bestyrelsen igen at udskrive en kalenderforsidekonkurrence. D. 3. marts sendte vi besked via MITFOA ud til jer alle og spurgte, om I havde nogle kreative ideer til kalenderforsiden 2022. Der kom et super godt forslag fra Jette Pedersen, og det er i gang med at blive mangfoldiggjort på trykkeriet.  

Da I jo ikke har fået kalenderne endnu, kan I se kunststykket på forsiden af beretningen.

Jette beskriver hendes billede således:

Efter COVID-19 har vi alle fået en ny hverdag. Det gælder også alle de dejlige børn, som vi i det daglige er sammen med. De elsker det nye udeliv, som giver dem en masse gode oplevelser i naturen.

Regnbuen står for mangfoldighed, som er vigtigt ude på vores arbejdspladser.

Muskelmanden med medaljen symboliserer, at vi alle har fortjent en medalje pga. det gode samarbejde med både kolleger, børn og forældre.

Muskelmanden står også for vigtigheden af at være medlem af FOA, så vi sammen står stærkere.

 

Tusind tak til Jette Pedersen

 

COVID-19 

 

Igen i år blev Covid-19 den store benspænder. Bedst som vi troede, at nu kunne vi komme i gang med mødeafholdelser og fysiske kurser, ramte endnu en nedlukning os og satte en stopper for alle aktiviteter. Ingen møder – ingen kurser og FOA-huset i Valby lukkede ned som mange andre i samfundet, og pludselig stod vi igen midt i et historisk øjeblik, hvor ingen vidste hvor vi skulle hen! Sommeren havde ellers vist, at vi var på rette vej, men desværre måtte vi intensivere onlinemøder og forhandlinger via Teams.

Den fælleserklæring som KL og forhandlingsfællesskabet indgik 22. marts 2020 skulle igen følges.

Denne byggede på stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og viljen til at finde smidige løsninger - både centralt og lokalt.

Med fælleserklæringen var alle parter enige om, at medarbejdere kunne få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt. Det var aftalens hensigt, at de ansatte, så vidt muligt, skulle tages med på råd, og at det skulle ske med hensyntagen til medarbejderens sikkerhed og sundhed.

Med indgåelse af fælleserklæringen gik vi, sammen med vores kommuner, i gang med at lave aftaler.

De aftaler vi lavede sidste år i samarbejde med Glostrup kommune tilsluttede en stor del af Regionens kommuner sig, og de blev genindført.

December blev mange arbejdspladser lagt ned, børn og voksne blev syge og den nye teststrategi blev indført.

Der skulle bruges mundbind i busser og tog, og vi skulle bruge mundbind i butikkerne. Restauranter og barer blev lukket og 25. december lukkede alle fysiske butikker, der ikke handlede med fødevarer.

En ny frisure så dagens lys –  Corona hår, og mange af os havde svært ved at få styr på lokkerne.

 Men heldigvis kom vaccinerne og foråret og sommeren og YAHHHHH, vi må mødes igen.

Tak til alle jer der har arbejdet hårdt ude på institutionerne, med helt nye måder at arbejde på – og med tests og afspritning som en del af hverdagen.


Den nye ferielov:

(bare som en opfriskning)

Der er, som I nok har hørt en masse om, vedtaget en ny ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020. Ifølge loven startede overgangsordningen 1. januar 2019; virkningerne af den trådte i kraft 1. maj 2020.

Der er indgået ferieaftaler på det kommunale og regionale arbejdsmarked, som implementerer ændringerne i ferieloven og på samme måde træder i kraft 1. september 2020. Overgangsordningen reguleres i et protokollat til aftalerne.

Der er tale om én aftale, der implementerer ferielovens bestemmelser om samtidighed, og som vil gælde de rettigheder, der følger af ferieloven.

En anden aftale viderefører 6. ferieuge og øvrige overenskomstmæssigt aftalte ferierettigheder i det hidtidige system med optjening i kalenderåret og forskudt afholdelse/udbetaling.

Det første år med en fuld implementeret ferielov er forløbet rigtig godt, vi tror det, trods alt, er blevet lettere at kunne planlægge sin ferie, fordi den optjenes løbende. 

Du vil løbende kunne læse om de nye regler i fagbladet eller ved at ringe til os😊

 

Strukturkongres 2021

På kongressen i 2019 blev det besluttet, at FOAs hovedbestyrelse skulle indkalde til strukturkongres senest 4. kvartal 2021, hvis det blev vurderet, at der var behov for det.

Corona gjorde, at det ikke var muligt at overholde tidspunktet og derfor blev tidspunktet for afholdelsen flyttet til 1. kvartal 2022.

Hen over foråret afleverede Strukturudvalget deres overvejelser til hovedbestyrelsen, og denne kunne ikke se, der var behov for at afholde en strukturkongres, der derfor blev aflyst. I stedet arbejder hovedbestyrelsen videre med strukturudvalgets skitse, for der er nødt til at ske ændringer i FOAs struktur, hvis vi skal forblive en af de største og bedste fagforeninger i Danmark.

 

2019 kongressens overskrifter var:

 • Velfærd i verdensklasse forudsætter gode arbejdsvilkår
 • Forandring er et vilkår – faglig udvikling skal være en ret
 • Utryghed og nedslidning – ikke på vilkår
 • Retfærdig løndannelse og ordentlige vilkår til alle FOA-medlemmer

Disse mål arbejder vi, både i afdelingen og i afdelingsbestyrelsen, videre med.

Der blev også valgt en ny sektorformand, Kim Henriksen, der kommer fra det jyske, og ham har vi som afdeling etableret et fremragende samarbejde med.

Kim har besøgt os i vores bestyrelse og også på et fælles TR-møde, begge dog online – haha, og det har været en fornøjelse.

Er der udfordringer i den store politiske verden fx i Folketinget eller i KL, indkalder Kim os med det samme til orienterende møder, hvor vores meninger bliver taget med, inden der træffes beslutninger. Det har vi ikke være vant til tidligere, og det har givet os en bedre indsigt i det arbejde, der normalt har været usynligt😊

Tusind tak Kim😊

Løn

I 2017 startede vi vores lønprojekt op – og I kan lige så godt få det at vide med det samme – det var noget op ad bakke.

MEN, kommunerne er ved at indse, at de bliver nødt til at komme til lommerne – ikke alle lønkroner skal deles ud på chefgangene, det er jo trods alt os ”på gulvet” der holder gang i hjulene.

Selv om vi ikke er helt tilfredse endnu, så får vi dog flere og flere lønkroner i hus. Vi har erfaret, at det hjælper at være vedholdende.

På grund af Corona, var det ikke alle kommuner, der blev for handlet løn i sidste år, men i år er vi vendt stærkt tilbage. Da det ikke var muligt at indkalde til fysiske møder for at få lavet kravskemaer, måtte vi tænke ud af boksen. I februar sendte vi via MITFOA et brev til jer hvor der stod, at selvom det ikke var muligt at mødes fysisk ville vi alligevel holde fast i, at der skulle lønforhandles. I blev opfordret til at fremsende 2 – 3 krav indtil os senest 5. marts, så vi kunne forberede forhandlingerne.

Vi kunne godt have ønsket, at der var flere af jer der havde sendt krav ind, men nye rutiner er altid længe om at blive implementeret.

Vi har også lært at forhandle løn via Teams, og det er kommet for at blive. Der hvor det overhovedet kan lade sig gøre, vil det være fremtiden😊

Det er ikke alle kommuner, der forhandler løn på samme tid, men forberedelsen er lang og krævende, så det giver god mening at starte tidligt. Vi håber på, vi i løbet af marts kan mødes igen og sammen lave kravskemaerne😊

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen skulle i foråret have været på konference, men denne er, som så meget andet, blevet udskudt til sidst i september. På denne konference kommer vi til at beskæftige os med kommunikation og fortsætte arbejdet fra sidste konference med at have vores medlemmer i fokus. Hvordan kan vi optimere dette – vi har jo ikke kunne være sammen mere eller mindre i halvandet år, og vi kan næsten ikke vente.

I bestyrelsen har vi kun holdt to fysiske møder det sidste år. Vi har fået lært at mødes online, og det er vi blevet rigtig gode til.

Efter individuelle møder med medlemmerne i bestyrelsen og ønsker fra dem, har vi nedsat et udvalg, som er blevet døbt Den Røde Tråd. Udvalget er en slags tænketank, som skal arbejde med ideer til aktiviteter for vores medlemmer og tillidsvalgte. Vi har allerede holdt 2 møder, og er ikke i tvivl om, at det nok skal komme noget konstruktivt ud af arbejdet i gruppen.

 

OK -21

Meget sent blev det afgjort, at de offentlige overenskomster SKULLE forhandles i 2021. Et flertal i forhandlingsfællesskabet mener, at Corona giver vind i sejlene og vi derfor kunne forhandle flere penge hjem til de offentlige ansatte.

Vi håber de har ret.

Hvad kan vi forvente af de næste overenskomstforhandlinger? Hvilke krav skal vi prioritere? Hvor langt skal samfundssindet række? Hvordan sikrer vi at os i FOA bliver anerkendt for at have været med til at få samfundet godt gennem krisen? Er der råd til lønstigninger, nu hvor statsgælden er på sit højeste?

Alle disse spørgsmål var afdelingen og vores fællestillidsrepræsentanter inviteret til at komme og diskuterer til et fyraftensmøde i starten af september 2020, så vi kunne være med til at klæde vores forhandlere så godt på som overhovedet muligt.

I løbet af foråret 2021, blev der forhandlet i døgndrift og hovedbestyrelsen skulle drøfte forslagene på alle tider af døgnet. Her kom Teams også ind i billedet. De betød at både Marianne og Susanne ikke kunne vide sig sikre på nattesøvnen, men i fællesskab fik vi klaret strabadserne som et team😊

Da hovedbestyrelsen havde godkendt overenskomstresultatet, blev det sendt ud til afstemning hos jer. Der var mange der stemte og det blev et STORT ja.

Overenskomsten indeholder bl.a.:

 • Generelle lønstigninger
 1. april 2021 1%
 1. oktober 2021 1,01%
 1. oktober 2022 1,90 %
 1. april 2023 0,30%

    1.  oktober 2023 0,81%

 • Fokus på fuldtid og timelønnede
 • Nedsættelse af karenstiden på pension til 5 måneder fra 1. april 2022

Der er selvfølgelig også andet spændende som i kan læse om på FOAs hjemmeside.

 

FOAs MED-program:

Medprogrammet startede op forrige år og meningen var, at vi skulle have afsluttet og have evalueret vores projekt  til generalforsamlingen sidste år, men som alt andet er det blevet forlænget, så vi i stedet evaluerer projektet i år.

Marianne vil komme mere ind på projektet i det fremtidige arbejde.

Sidste år lovede vi at alle vores AMR’ere, der har gennemført den lovpligtige AMR-uddannelse, ville blive tilbudt FOAs AMR-grunduddannelse.

Dem der havde lyst er tilmeldt, men denne er også, på grund af coronaen, flyttet til et andet tidspunkt.


Uddannelse af tillidsvalgte:

Trods udfordringerne med at kunne mødes, har vi alligevel afholdt kurser. Vi har været prøveklude og inputsgivere til et nyt kursus der har fået navnet ”Styrk fællesskabet”. Vi har allerede holdt 2 kurser online og i november holder vi endnu et af disse kurser, dog denne gang med fysisk fremmøde på Slangerupgård.

Det er et helt fantastisk kursus i at skabe relationer og styrke fællesskabet ude på arbejdspladserne.

I vores afdeling har vi været så begejstret at vi bruger den nye viden i hverdagen, hvor Marianne og Susanne har holdt 1:1 (2:1) samtaler med både bestyrelsesmedlemmer og Fællestillidsrepræsentanter. Alle de Fællestillidsrepræsentanter der har været på kurset er så i gang med at holde samtaler med tillidsrepræsentanterne i deres kommuner, og det er bare så godt. Det er meningen at den enkelte tillidsrepræsentant skal bruge dette værktøj til at tale med deres egne kolleger og få overblik over, hvad der skal til, for at vi får gode og trygge arbejdsfællesskaber.

Vi har også andre kurser i støbeskeen, men de er ikke helt færdige endnu.


Kommunerne:

Uge 46 er traditionen tro den uge, hvor vi kommer ud og afleverer kalendere og tjekker lønsedler. Det gør vi igen, men med den lille krølle at der hvor der er TR, kommer vi på et andet tidspunkt i løbet af året. Kalenderen sørger TR for og besøget får I på et tidspunkt, hvor der ikke er så meget run på.

 

FOA JobMatch:

FOA JobMatch er en landsdækkende jobformidling til FOA-medlemmer og arbejdsgivere.

FOA JobMatch:

 • hjælper medlemmer af FOA og FOAs A-kasse med at finde en arbejdsgiver, der har brug for deres erfaringer og kvalifikationer
 • er baseret på medlemmernes CV med beskrivelse af bl.a. jobønsker, erhvervserfaring, uddannelse og faglige profiler
 • er landsdækkende
 • er gratis

Hvis I ikke allerede bruger denne ordning på din institution, så kontakt os, så guider vi jer til at finde en person der matcher lige jeres institution.


PenSam

FOA er en organisation der sætter medlemmerne i centrum – det er jo jeres organisation

I december 2013 åbnede PenSam op for forsikringer.

FOA har længe haft en god aftale med PenSam om forsikringer, men denne aftale er blevet endnu bedre for jer der er medlemmer af FOA – ja Forbundsformanden kalder den suveræn. Mange af vores medlemmer har sparet tusindvis af kroner på at flytte deres forsikringer over i PenSam – og det er jo ikke så ringe endda.

De sidste 3 år har flere af PenSams forsikringer modtaget Forbrugerrådet Tænks pris som Bedst i test på:

Indboforsikring

Fritidshuse

El-biler

Der er endvidere lavet fordelagtige pakker for unge og studerende.

Lige en kort bemærkning!!!!

PenSam er blevet kåret til det selskab, hvor man får mest værdi for pengene.

Det betyder, at dine pensionsmidler er i trygge hænder.

Du får livslang pension i PenSam.

Det betyder at du ikke løber tør for pension – om så du bliver 100 år

Forsikringspriserne er stadig nogle af de billigste, så det kan godt betale sig at få et forsikringstjek.

PenSam bank er også en mulighed.

Skal du købe bil har de billige billån (1,99% i rente), de har markeds bedste lån til andelsboliger, så hvis du skal på lånemarkedet eller i det hele taget tænker på at skifte bank, er det måske en mulighed at se hvad PenSam kan tilbyde dig. Lige et + mere – du får også 3 % i rente på de første kr. 50.000 på din lønkonto.

Et FOA-medlem sparer i gennemsnit 5.500 kr. årligt ved skifte til PenSam Bank

HUSK: Tjek dine forsikringer og få et tilbud fra banken.

 

I PenSam er det brugerne der bestemmer. Vi har en fra vores afdeling, der sidder i PenSams forbrugergruppe, som er med til at forbedre de tilbud der er i dag.

 

 

TAK fordi du gav dig tid til at læse beretningen