Beretning

Beretning for perioden oktober 2018 til oktober 2019

FOA/PMF København Syd
Beretning 2018-2019

 
Så er det igen tid til et tilbageblik, en beretning over året der er gået i FOA/PMF
Beretningen skal meget gerne give et overblik over det store arbejde, der bliver gjort i afdelingen af både ansatte og valgte, og hvis I synes der mangler noget, så er det fordi, det ikke er muligt at skrive alt her i denne korte udgave. Vi håber, I endnu engang, vil nyde 5 -10 minutters inspirerende læsning
Et helt år er allerede gået, et år der er gået med travlhed – et år hvor den nye Forbundsformand, Mona Striib, trak i arbejdstøjet og er i gang med at finde sin nye identitet i organisationen.
Igen i år udskrev vi en kalenderkonkurrence, så I alle har kunne bidrage med forslag til kalenderforsiden.
Årets vinder blev 7-årige Fenja fra Glostrup som selv siger om tegningen:
”En kalender er jo til året rundt. Derfor tænkte jeg at tegne alle årstider.
Jeg kan bedst lide vinter og sommer, fordi vinter kan man kælke og få julegaver til jul, og sommer fordi man kan bade og holde ferie.”
Se den flotte forside på beretningen.
Tak for den flotte tegning og beskrivelse😊
Kæmpe tillykke til Fenja 

Den nye ferielov:
Der er, som I nok har hørt en masse om, vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft 1. september 2020. Ifølge loven sker overgangsordningen med start 1. januar 2019; virkningerne vil dog først indtræde til maj 2020.
Der er indgået ferieaftaler på det kommunale og regionale arbejdsmarked, som implementerer ændringerne i ferieloven og på samme måde træder i kraft 1. september 2020. Overgangsordningen reguleres i et protokollat til aftalerne.
Der er tale om én aftale, der implementerer ferielovens bestemmelser om samtidighed, og som vil gælde de rettigheder, der følger af ferieloven. En anden aftale viderefører 6. ferieuge og øvrige overenskomstmæssigt aftalte ferierettigheder i det hidtidige system med optjening i kalenderåret og forskudt afholdelse/udbetaling.
 
Det er vigtigt at understrege, at der ikke sker nogen ændringer for vores medlemmer lige nu. Den ferie, man har optjent i 2018, vil man som hidtil afholde i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020. Det er først, når man kommer til ferieåret 1. maj 2020, at man vil kunne mærke en ændring, inden den nye feriemodel træder i kraft 1. september 2020.
Du vil løbende kunne læse om de nye regler i fagbladet eller ved at ringe til os😊
 
Kongres 2019:
2019 er kongres år. Kongressen afholdes fra 9. – 11. oktober i Odense. På kongressen vælges de personer, der skal være FOAs ledelse i de kommende 3 år samtidig med at FOAs arbejde de næste 3 år bliver besluttet.
Her I vores afdeling er vi 5 kongresdelegerede, de blev valgt på sidste generalforsamling.
Mona, der er vores Forbundsformand, synes at vi som organisation skal have gjort op med at der skal søsættes så mange projekter som overhovedet muligt – og det kan hun jo have ret i. Hvorfor forsøge at vedtage projekter, det ikke er muligt at komme i land med?
Der er derfor lagt op til, at vi skal have ca. 4 projekter, som vi skal arbejde i dybden med i de kommende 3 år, og som vi, når kongresperioden er slut, gerne skulle være i mål med.
For at I som medlemmer kan få så meget indflydelse som muligt, har I fået sendt SMS/mail ud hvor I er blevet spurgt om jeres mening, for at få en pejling på, hvad der skal være af temaet på kongressen.
Kongresforberedelserne er delt op i 5 faser:
1. Temperaturmålingen af kongres-temaerne – det er her I har været med😊
2. Lokale debatmøder, hvor de kongresdelegerede på tværs af de lokale fagforeninger drøfter medlemmernes input
3. Hovedbestyrelsen drøfter det første udkast til kongresoplæg
4. Medlemmerne inviteres til at deltage i en vejledende afstemning om pejlemærkerne
5. Hovedbestyrelsen vedtager et endeligt kongresoplæg.

Løn:

I 2017 startede vi vores lønprojekt op – og I kan lige så godt få det at vide med det samme – det var noget op ad bakke.
Efter både vi og forbundet siden 2010 har slået os til tåls med ” Der er ingen penge at forhandle om”, er vores tålmodighed nu ved at være brugt op.
Derfor har vi kørt hele artilleriet i stilling og sat fokus på løn I alle vores kommuner.
I sidste års beretning lovede vi jer, at I i denne beretning ville kunne læse om resultatet.
Og ja, kommunerne er ved at indse, at de bliver nødt til at komme til lommerne – ikke alle lønkroner skal deles ud på chefgangene, det er jo lidt os ”på gulvet” der holder gang i hjulene.
Selv om vi ikke er helt tilfredse endnu, så har vi alligevel hentet ca. 1 mio. go-de danske kr. hjem til jer medlemmer i 2018 og det er vel ikke så ringe end-da😊
Vores erfaringer har gjort, at vi, for at kunne hente endnu flere penge hjem gerne vil have jer selv til at beskrive hvad det er I gør, der gør at I skal have mere i løn.
Derfor sendte vi i starten af marts SMS ud til alle vores erhvervsaktive med-lemmer og inviterede til medlemsmøder, hvor vi i fællesskab fik udfyldt jeres personlige kravskema. Vi havde planlagt 3 møder, men endte ud med at afholde 4 møder hen over foråret. I alt deltog ca. 250 af jer og det var virkelig nogle gode arrangementer.
Vi håber, at der vil deltage endnu flere til næste år, hvor vi allerede har planlagt datoerne. Datoerne er: 23., 26., 31. marts samt 2. april – sæt allerede kryds ved den dato hvor du deltager😊

I starten af marts var bestyrelsen på konference. Indholdet var denne gang Lokalløn og FOAs AMR år 2019.
På konferencen fik vi lavet en køreplan for afholdelse af vores medlemsmøder, og AMR arbejdet i 2019.
Hvad har vi allerede gjort, og hvad kan vi gøre bedre i fremtiden?
Vi lavede bl.a. et idekatalog, der synes at have givet rigtig god inspiration til de kravskemaer der blev kreeret på medlemsmøderne.
Næste skridt er så lønforhandlingerne. Nogle kommuner er allerede i gang, mens andre er i startfasen. Fælles for alle kommuner er dog, at vi gerne skal/vil være færdige inden udgangen af 2019.

FOAs MED-program:
FOA har sat fokus på MED og har op-rettet et projekt, som vi har budt ind på.
Projektet er bygget op af 3 dele og vi er pt. i d. 1. del.
Her har vi sammen med 2 konsulenter fra  Forbundet, brainstormet på, hvad der er af udfordringer for de tillidsvalgte i vores afdeling i forhold til arbejde i MED/TRIO samarbejdet.
Alt skal jo starte et sted og da Tårnby er den sidste kommune i Danmark, der har fået en MED-aftale giver det god mening at starte med dem og tage Dragør med, da det er en lille kommune.
Vi holdte en opstartsdag for TR og AMR i de 2 kommuner d. 28. august, hvor vi sammen med Forbundskonsulenterne  forsøgte at finde ud af, hvordan vi skal få øget indflydelsen og sat noget på dagsordenen i MED og på TRIO-møderne.

D. 25. – 27. september har vi tilbudt alle vores AMR’ere og TR’ere et kursus i indflydelse på arbejdsforhold. Det kursus hænger god sammen med MED-projektet.  Kurset bliver afholdt på LO-skolen i Helsingør.
 I 2020 vil alle vores AMR’ere, der har gennemført den lovpligtige AMR-uddannelse, blive tilbudt FOAs AMR-grunduddannelse. Hvorfor først i 2020? – jo, alle kurser i 2019, var desværre overtegnet.
Kommunerne:
Uge 46 er traditionen tro den uge, hvor vi kommer ud og afleverer kalendere og tjekker lønsedler. Det gør vi igen, men med den lille krølle at der hvor der er TR kommer vi på et andet tidspunkt i løbet af året. Kalenderen sørger TR for og besøget får I på et tidspunkt, hvor der ikke er så meget run på.

FOA JobMatch:
FOA JobMatch er en landsdækkende jobformidling til FOA-medlemmer og arbejdsgivere.
Projektet startede så småt i januar 2017 og minder meget om FRIDO, som vi selv startede op i slut 90’erne. Der er flere og flere af vores kommuner der gør brug af ordningen og måske også fordi de fleste ledere allerede havde stiftet bekendtskab med FRIDO
FOA JobMatch:
• hjælper medlemmer af FOA og FOAs A-kasse med at finde en arbejdsgiver, der har brug for deres erfaringer og kvalifikationer
• er baseret på medlemmernes CV med beskrivelse af bl.a. jobønsker, erhvervserfaring, uddannelse og faglige profiler
• er landsdækkende
• er gratis
Hvis I ikke allerede bruger denne ordning på din institution, så kontakt os, så guider vi jer til at finde en person der matcher lige jeres institution.

PenSam
FOA er en organisation der sætter medlemmerne i centrum – det er jo jeres organisation
I december 2013 åbnede PenSam op for forsikringer.
FOA har længe haft en god aftale med PenSam om forsikringer, men denne aftale er blevet endnu bedre for jer der er medlemmer af FOA – ja Forbundsformanden kalder den suveræn. Mange af vores medlemmer har sparet tusindvis af kroner på at flytte deres forsikringer over i PenSam – og det er jo ikke så ringe endda.
Lige en kort bemærkning!!!!
PenSam er blevet kåret til det selskab, hvor man får mest værdi for pengene.

Det betyder, at dine pensionsmidler er i trygge hænder.
Du får livslang pension i PenSam.
Det betyder at du ikke løber tør for pension – om så du bliver 100 år
Forsikringspriserne er stadig nogle af de billigste, så det kan godt betale sig at få et forsikringstjek.
PenSam bank er også en mulighed.
Skal du købe bil har de billige billån, de har markeds bedste lån til andelsboliger, så hvis du skal på lånemarkedet eller i det hele taget tænker på at skifte bank, er det måske en mulighed at se hvad PenSam kan tilbyde dig. Lige et + mere – du får også 3 % i rente på din lønkonto.
HUSK: Tjek dine forsikringer.

I PenSam er det brugerne der bestemmer. Vi har en fra vores afdeling, der sidder i PenSams forbrugergruppe, som er med til at forbedre de tilbud der er i dag.

 

TAK fordi du gav dig tid til at læse beretningen