Kalenderforside
kalenderforside 2023
Foto: Ida Skou Mikkelsen

Beretning for FOA/PMF København Syd

Beretning for perioden 2021 til 2022

 

Så er det igen tid til et tilbageblik, en beretning over året der er gået i FOA/PMF København Syd

Beretningen skal meget gerne give et overblik over det store arbejde, der bliver lavet i afdelingen af både ansatte og valgte, og hvis I synes der mangler noget, så er det fordi, det ikke er muligt at skrive alt her i denne korte udgave. Vi håber, I endnu engang, vil nyde 5 -10 minutters inspirerende læsning

Et helt år er allerede gået, et år der er gået med travlhed – et år som har budt på lidt af hvert – mange udfordringer og mange nye og spændende opgaver og igen Covid-19, dog uden de store restriktioner

Vi er blevet en del af Arbejdermuseets Venner og det betyder, at du sammen med en ledsager, som medlem af vores afdeling, kan komme gratis ind på Arbejdermuseet. Det er meget spændende at besøge museet, og børn og unge under 18 år kan komme gratis ind.

En ny a-kasse struktur blev besluttet i juni måned og skal være på plads senest 1. januar 2024.

Det betyder, at der i FOA kun skal være 5 regionale a-kasse kontorer i hele Danmark, og det er besluttet, at ingen af FOAs lokale afdelingskontorer må bo sammen med a-kassen i den nye struktur.

 🤔 Og hvad så med os??? Ja så må vi jo finde på noget andet.

Vi har i det tidlige forår været inviteret på besøg i de forskellige afdelinger i Forbundshuset, for at få indsigt i arbejdet derinde. Her blev vi opfordret til at tænke i nye bofællesskaber inden for organisationen.

Vi har derfor været i tænkeboks og vendt mange muligheder, og da der pludselig bliver en hel etage fri i det hus vi bor i nu, og hvis den ikke kan lejes ud, så skal KLS og FOA 1 enten sælge huset eller leje det ud.

Hvis vi flytter ind i til FOA SOSU eller hos LFS, der jo også får ledige lokaler, vil vores husleje minimum stige med ca. 300 kr. pr. kvadratmeter og det er rigtig mange penge.

Så har vi set på lokaler, hvor vi kan komme til at bo sammen med andre firmaer, men der kommer vi til at mangle de faglige fællesskaber, der styrker os i hverdagen.

Flere gange de sidste år har PMF 1, der bor i Ballerup, luftet tanken om et bofællesskab og en eventuel fusion med dem, det har vi tidligere afvist.

MEN med den kommende a-kassestruktur, giver det pludselig rigtig god mening, at vi flytter sammen, i første omgang i et bofællesskab, og så må vi se om vi med tiden bliver enige om at fusionere.

Vi har allerede været på besøg og set faciliteterne, som er rigtig fine. Vi kender de personer, der er i afdelingen, og vi har hen over årerne samarbejdet med dem i forskellige sammenhæng fx ved TR-uddannelse, PAU-uddannelse og under COVD-19, hvor vi i i fællesskab fik lavet nogle gode aftaler med vores kommuner og så er vi fælles om Lijuan, der er vores regnskabsdame, og laver også deres regnskaber.

Hvornår vi flytter til Ballerup, hvor PMF 1 bor, vides ikke med sikkerhed endnu, men så snart der er en dato, vil I få besked med det samme i MITFOA

 

Årets kalender

Når vi, ad flere omgange, har spurgt vores medlemmer om vi skal skrotte vores papirkalender, har det været ganske få, der ikke har ville have papirkalenderen og i stedet bruge en digital udgave.  Derfor får I igen i år en papirkalender, og når vi er på besøg ude på jeres arbejdspladser i uge 46 eller deromkring, vil vi have årets kalender med til jer. Efter et par ustabile år med COVID-19 savner vi SÅ meget at komme på besøg ude hos jer😊

Kalenderforsiden!!!

Ja – det har været lidt svært at finde på noget nyt, og efter mange år med kalender konkurrence besluttede bestyrelsen, at nu måtte der nytænkning til. Derfor har vi i år, lavet en collage med billeder, fra året der er gået i PMF København Syd

Collagen består af billeder fra kurser, møder, arrangementer, studieturen, kontoret og generalforsamlingen sidste år.

Måske er du med på billederne?

Ps. Vi har selvfølgelig fået samtykke til at mangfoldiggøre billederne på kalenderen, af de personer, der er på billederne😊

Ida, der er vores administrative medarbejder blev sat på opgaven med at lave collagen, da hun er ekspert i at klippe og klistre digitalt😊

Tusind tak Ida 😊

Da I jo ikke har fået kalenderne endnu, kan I se collagen på forsiden af beretningen.

 

COVID-19

Igen i år var Covid-19 på dagsordenen. Heldigvis har det ikke givet så mange udfordringer. Vi har det meste af tiden kunne være på arbejde og daginstitutionerne har været åbne.

De fleste af os, er blevet vaccineret og Covid-19 er ikke længere en samfunds kritisk sygdom.

Tak til alle jer der har arbejdet hårdt ude på institutionerne med Covid-19.

 

Den nye ferielov:

(bare som en opfriskning)

Der er, som I nok har hørt en masse om, vedtaget en ny ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020.

Der er indgået ferieaftaler på det kommunale og regionale arbejdsmarked, som implementerer ændringerne i ferieloven og på samme måde træder i kraft 1. september 2020. Overgangsordningen reguleres i et protokollat til aftalerne.

Der er tale om én aftale, der implementerer ferielovens bestemmelser om samtidighed, og som vil gælde de rettigheder, der følger ferieloven.

En anden aftale viderefører 6. ferieuge og øvrige overenskomstmæssigt aftalte ferierettigheder i det hidtidige system med optjening i kalenderåret og forskudt afholdelse/udbetaling.

Det første år med en fuld implementeret ferielov er forløbet rigtig godt, vi tror det, trods alt, er blevet lettere at kunne planlægge sin ferie, fordi den optjenes løbende. 

Du vil løbende kunne læse om de nye regler i fagbladet eller ved at ringe til os 😊

 

Kongres 2023

Kongressen 2023 afholdes i Ålborg kongrescenter 21. – 24. november 2023

På kongressen 2019 var overskrifterne:

 • Velfærd i verdensklasse forudsætter gode arbejdsvilkår
 • Forandring er et vilkår – faglig udvikling skal være en ret
 • Utryghed og nedslidning – ikke på vilkår
 • Retfærdig løndannelse og ordentlige vilkår til alle FOA-medlemmer

Disse mål arbejder vi, både i afdelingen og i afdelingsbestyrelsen og i FOA videre med frem til næste kongres.

Forud for kongressen bliver der også i Ålborg, holdt sektorårsmøde i pædagogisk sektor d. 20. november 2023.

Det er bl.a. her hvor vi skal vælge sektorformand for de kommende 4 år.

Vores nuværende sektorformand, Kim Henriksen, der kommer fra det jyske, udbygger vi et til stadighed vores samarbejde med. Vi bruger hinanden til at udvikle sektorens arbejde og forbedre både arbejdsforhold og mulighed for uddannelse for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Kim har tidligere besøgt os i vores bestyrelse og også på et fælles TR-møde, begge dog online – måske vi en gang kan få ham til at besøge os på vores generalforsamling.

Er der udfordringer i den store politiske verden fx i Folketinget eller i KL, indkalder Kim os med det samme til orienterende møder, hvor vores meninger bliver taget med, inden der træffes beslutninger. Det har vi ikke være vant til tidligere, og det har givet os en bedre indsigt i det arbejde, der normalt har været usynligt😊

Vi forventer at Kim genopstiller og som det ser ud pt. uden modkandidater.

 

Løn:

I 2017 startede vi vores lønprojekt op – og I kan lige så godt få det at vide med det samme – det var noget op ad bakke.

MEN, kommunerne er ved at indse, at de bliver nødt til at komme til lommerne – ikke alle lønkroner skal deles ud på chefgangene, det er jo trods alt os ”på gulvet”, der holder gang i hjulene.

Selv om vi ikke er helt tilfredse endnu – det bliver vi nok aldrig - så får vi dog flere og flere lønkroner i hus. Vi har erfaret, at det hjælper at være vedholdende.

Vi har hen over foråret afholdt 5 aftener, hvor I har kunne komme ind og lave jeres kravskema, som vi vil bruge til de kommende lønforhandlinger

Vi har denne gang forsøgt et andet koncept end tidligere. Der har været afsat én aften til hver af vores kommuner, dog har Tårnby og Dragør delt én aften.

Vi har på disse aftner kommet med et oplæg der sætter fokus på, hvad du som medarbejder kan bidrage med for at få mere i løn. Det kunne fx være:

 • Hvad er dit bidrag til styrkede resultater?
 • Hvad er dit bidrag til en sikker drift?
 • Hvad er dit bidrag til at skabe velfærd?
 • Hvad er dit bidrag til en robust organisation?

Til alle punkter havde vi nogle eksempler med på, hvad der præcis bliver ment med disse spørgsmål.

Vi har fået en masse positiv feedback og regner med vi igen vil prøve samme eller en lignende model.

Vi har også lært at forhandle løn via Teams, og det er kommet for at blive. Der hvor det overhovedet kan lade sig gøre, vil det være fremtiden😊

Det er ikke alle kommuner, der forhandler løn på samme tid, men forberedelsen er lang og krævende, så det giver god mening at starte tidligt. Vi håber på, vi i løbet af februar/marts kan mødes igen og sammen lave kravskemaerne😊

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen drog på konference i slutningen af september 2021.

Her blev der arbejdet igennem – Vi havde besøg af Tommy Krabbe, der holdt et oplæg om kommunikation, men der blev også tid til lerdueskydning, på en meget våd septemberdag. Her fik vi, under kyndig vejledning af en professionel et lille kursus i lerdueskydnings kunst – og det lykkedes - vi var så seje.

Vi fik også lavet nogle fokuspunkter til møderne det kommende år:

Her har vi bl.a. haft fokus på:

 • Lokumsavisen, som udkom i første gang i februar.
 • Arbejdsfællesskaber
 • FOA-ungdom, som har besøgt os og givet input til, hvordan vi kan ”fange” vores unge kolleger.
 • Klubfællesskaber

 

Efter individuelle møder med medlemmerne i bestyrelsen og ønsker fra dem, nedsatte vi et udvalg, som er blevet døbt Den Røde Tråd. Udvalget er en slags tænketank, som skal arbejde med ideer til aktiviteter for vores medlemmer og tillidsvalgte. Vi har holdt flere møder og har lavet en laaaaang liste over aktiviteter, vi skal beskæftige os med i bestyrelsen og til medlemsarrangementer.

Vores første medlemsarrangement var en guidet tur i Zoologiskhave efter lukketid d. 19. maj. Her var vi 30 personer der først fik lidt at spise i Zoo’s restaurant, og derefter blev vi hentet af vores guides, der viste os rundt til udvalgte steder, hvor vi fik en meget bred viden om nogle af havens dyr.

Det var en helt fantastisk aften – en virkelig stor succes😊

Vores næste medlemsarrangement er Hovedstadens Heltinder d. 13. oktober kl. 17 – Her skal vi på byvandring i København, hvor vi får nogle spændende historier om de stærke kvinder, der har præget vores tid. Vi skal selvfølgelig også have noget at spise og derfor har vi bestilt bord på restaurant RIZRAZ.

Du har allerede fået en invitation i MITFOA og husk sidste frist for tilmelding er 1. oktober😊

Vi håber du deltager denne aften.

26. – 28. september 2022 er bestyrelsen igen på konference. Her kommer vi bl.a. til at beskæftige os med løn og den første dag kommer der 2 specialister fra forbundet og hjælper os med at få ny viden og nye ideer til at forhandle de kommende års lokalløn.

Det bliver 3 intense dage, hvor vi også skal have de sidste ting på plads til årets generalforsamling.

 

OK -21/24

Overenskomsten 21/24 er ved at gå på held og snart går forberedelserne i gang, , selv om der er 2 år til, med forberedelserne til en ny overenskomst.

Det private arbejdsmarked fornyer deres overenskomster i 2023, og ofte får deres resultat afsmittende effekt på vores overenskomster-

Vores Hovedbestyrelse og Forbundets forhandlere er selvfølgelig allerede i gang og inden de endelige forhandlinger, vil I også blive spurgt til råds om fx:

Hvad kan vi forvente af de næste overenskomstforhandlinger? Hvilke krav skal vi prioritere? Hvor langt skal samfundssindet række? Hvordan sikrer vi at vi i FOA bliver anerkendt for at have været med til at få samfundet godt gennem krisen? Er der råd til lønstigninger, nu hvor statsgælden er på sit højeste?

Sidste overenskomst indeholdt bl.a.:

 

Generelle lønstigninger

 1. april 2021 1% ✓
 2. oktober 2021 1,01% ✓
 3. oktober 2022 1,90 % ✓
 1. april 2023 0,30%

1.  oktober 2023 0,81%

Fokus på fuldtid og timelønnede

Nedsættelse af karenstiden på pension til 5 måneder fra 1. april 2022 ✓

Der er selvfølgelig også andet spændende som I kan læse om på FOAs hjemmeside.

 

Uddannelse af tillidsvalgte:

Vi har, som vi har skrevet tidligere, været prøveklude og inputsgivere til et nyt kursus, der har fået navnet ”Styrk fællesskabet”. I november afholdt vi endelig et af disse kurser med fysisk fremmøde på Slangerupgård.

Det var virkelig godt endelig at kunne afprøve kurset uden det var på skærmen.

Kurset er helt fantastisk til at skabe relationer og styrke fællesskabet ude på arbejdspladserne.

I vores afdeling har vi været så begejstret at vi bruger den nye viden i hverdagen, hvor Marianne og Susanne har holdt 1:1 (2:1) samtaler med både bestyrelsesmedlemmer og Fællestillidsrepræsentanter. Alle de Fællestillidsrepræsentanter der har været på kurset, er nu i gang med at holde samtaler for anden gang med tillidsrepræsentanterne i deres kommuner, og det er bare så godt. Det er meningen at den enkelte tillidsrepræsentant skal bruge dette værktøj til at tale med deres egne kolleger og få overblik over, hvad der skal til, for at vi får gode og trygge arbejdsfællesskaber.

Sidste efterår planlagde vi en studietur til Prag. Det var desværre rigtig svært at af fyldt studieturen op, men det lykkedes og i slutningen af april drog vi 4 dage til Prag.

Det var er helt uovertruffen og travl tur, hvor vi besøgte en daginstitution, der blæste os alle bagover både pædagogisk og indretningsmæssigt. Vi fik en indsigt i deres hverdag, hvordan de arbejder, hvordan deres uddannelse er skruet sammen og hvordan de er organiseret. Det er, positivt, en helt anden måde at arbejde på.

Derefter, hvilket var en overraskelse, blev vi inviteret på besøg på en skole, hvor vi blev vist rundt og efterfølgende fik en et foredrag af skolelederen om den tjekkiske skole og opbygningen af denne. Rundvisningen fik vi af en lærer, som tidligere havde været ishockeytræner i Danmark.

Der var ikke meget fritid, men vi havde en fantastisk tur og nye fællesskaber blev skabt.

Det er ikke let at få tillidsrepræsentanterne til at tilmelde sig, og i juni blev vi desværre nødt til at aflyse vores forhandleruddannelse igen.

Vi håber på lidt mere tilslutning i det kommende år så tillidsrepræsentanterne kan blive klædt bedst på, til de opgaver de er valgt til.

 

Kommunerne:

Uge 46 er traditionen tro den uge, hvor vi kommer ud og afleverer kalendere og tjekker lønsedler. Det gør vi igen, men med den lille krølle at der hvor der er TR, kommer vi på et andet tidspunkt i løbet af året. Kalenderen sørger TR for og besøget får I på et tidspunkt, hvor der ikke er så meget run på.

I år vil Ida også komme med på arbejdspladsbesøg – så får nogle af jer også hilst på hende.

 

FOA JobMatch:

FOA JobMatch er en landsdækkende jobformidling til FOA-medlemmer og arbejdsgivere.

FOA JobMatch:

 • hjælper medlemmer af FOA og FOAs A-kasse med at finde en arbejdsgiver, der har brug for deres erfaringer og kvalifikationer
 • er baseret på medlemmernes CV med beskrivelse af bl.a. jobønsker, erhvervserfaring, uddannelse og faglige profiler
 • er landsdækkende
 • er gratis

Hvis I ikke allerede bruger denne ordning på din institution, så kontakt os, så guider vi jer til at finde en person der matcher lige jeres institution.

Nummeret til FOA-jobmatch er: 

4697 3666

FOA er en organisation der sætter medlemmerne i centrum – det er jo jeres organisation og sammen gør vi forskellen.

Det er også helt unikt at vi som medlemmer ejer både en bank og et forsikringsselskab, nemlig PenSam

I PenSam bliver der gjort rigtig meget for, at vi kan få så meget som muligt for vores pensionsindbetalinger. Derfor bliver der ændret lidt på vores pension.

Samlet forventes det, at de fleste får en højere pension, når denne skal bruges.

Alle kommer til at betale det samme beløb i administration. Vi har tidligere betalt en procentdel af indbetalingerne, men i fremtiden bliver det i stedet ca. kr. 30 om måneden i stedet.

Du kan se ændringerne på:

pensam.dk/minpension

Fra 1. oktober bliver der indført en sundhedsordning, hvor man kan få personlig rådgivning og støtte ved sygdom og mulighed for betalt behandling hos fx fysioterapeut, kiropraktor og psykolog.

Du kan læse mere om sundhedsordningen på:

Pensam.dk/ny-sundhedsordning

 

FOA-fordele, Bank

FOA Lønkonto

 • 3%* i rente op til 25.000 kr. (herefter 0,00%), som er en af landets højeste

FOA Bolig Fordel

 • giver dig 2.500 kr. på din konto for hver million du har lånt af Totalkredit hvert år**

FOA Billån Fri

 • 1,99%*** i rente og rabat på bilforsikring hos PenSam Forsikring

Gebyrfri hverdag

 • på budgetkonto, netbank, Visa/Dankort og Mastercard
 • Din egen personlige rådgiver, du altid kan ringe til
 • Årligt økonomieftersyn, hvis du ønsker det

FOA-fordele, Forsikring:

GRATIS Velkomstforsikring

 • Ulykkesforsikring kr. 100.000 til kr. 0,- det første år.

FOA Indboforsikring

 • Kun 1.534 kr. om året (med en indbosum på 871.000 kr. og selvrisiko på 2.294 kr.). Priserne er inkl. afgifter.

Ulykkesforsikring

 • 6% garanteret rabat, og du bliver uanset dit erhverv indplaceret i én af de to billigste prisklasser.

10% rabat

 • på de fleste andre forsikringer

20% rabat, hvis du er over 55 år (bil, hus, fritidshus, hund, mc, camp)

Ekstra elevrabat

 • FOA Indboforsikring for kun 1.338 kr. om året (med en indbosum på 467.000 kr. og en selvrisiko på 2.294 kr.). Priserne er inkl. afgifter.

Ingen selvrisiko

 • Hvis du ikke har haft skader i 2 år (særlige regler for bilforsikringer).

 

FOA har længe haft en god aftale med PenSam om forsikringer, men denne aftale er blevet endnu bedre for jer der er medlemmer af FOA – ja Forbundsformanden kalder den suveræn. Mange af vores medlemmer har sparet tusindvis af kroner på at flytte deres forsikringer over i PenSam – og det er jo ikke så ringe endda.

Der er endvidere lavet fordelagtige pakker for unge og studerende.

Lige en kort bemærkning!!!!

PenSam er blevet kåret til det selskab, hvor man får mest værdi for pengene.

Det betyder, at dine pensionsmidler er i trygge hænder.

Du får livslang pension i PenSam.

Det betyder at du ikke løber tør for pension – om så du bliver 100 år

Et FOA-medlem sparer i gennemsnit 5.500 kr. årligt ved skifte til Pensam Bank

HUSK: Tjek dine forsikringer og få et tilbud fra banken.

 

 

TAK fordi du gav dig tid til at læse beretningen😊