Arbejdsprogram for FOA PMF København Syd 2022-2023

Arbejdsprogram 2022-2023
SAMMEN GØR VI FORSKELLEN
Fagforeningens prioriteringer for perioden

FOA/PMF vil i 2022-2023

Ud over det skriftlige, om det vi altid gør, så vil der også være områder, der vil få særlig opmærksomhed det næste år. Der kan være tale om ting vi selv vælger, eller det kan være ting som forbundet tager op, og som vi derfor giver vores lokale bidrag til, f.eks.:
FOA afholdt kongres i efteråret 2019, her blev besluttet 4 indsatsområder, med overskriften Bedre vilkår, mere velfærd:

 • Forandringer er et vilkår – faglig udvikling skal være en ret
 • Utryghed og nedslidning – ikke på vilkår
 • Retfærdig løndannelse
 • Velfærd i verdensklasse forudsætter gode arbejdsvilkår

Disse punkter skal hver afdeling arbejde med. Vi har besluttet fortsat at have ”Medlemmet i fokus”, her kommer vi bedst rundt om alle kongresmålene, som blev vedtaget.

Uddannelse og udvikling af dine kompetencer bliver stadig vigtigere i arbejdet med børn. Børnetallet stiger, og både fra Folketinget og Kommunernes Landsforening er der fokus på mere uddannelse af personalet i daginstitutioner og SFO. Med pædagogisk uddannelse tales der nu både om Pædagogiske Assistenter og Pædagoger. Kurser og uddannelse er godt for den enkelte, det er godt for udviklingen i arbejdet med børnene, og det bliver i stigende grad nødvendigt for at sikre at vores medlemmer fortsat har et arbejde. Minimumsnormering er kommet på dagsordenen i kommunerne, og vi vil igen de næste par år, have fokus på Pædagogisk Assistent-uddannelsen. Vi kan se på de arbejdspladser, der er dækket af en TR, hvor vi aktivt får talt uddannelse med medlemmerne, at flere og flere af jer tager uddannelsen. Der er også nogen, som snupper uddannelsen til pædagog bagefter.

Vi vil arbejde med/for:

 • Mere anerkendelse af den pædagogiske assistent-uddannelse
 • At flere erfarne pædagogmedhjælpere kommer afsted på uddannelse
 • Indflydelse i jeres MED-udvalg, både på institutionerne og på forvaltningerne
 • Mere i lokalløn til de årlige forhandlinger
 • At alle institutioner er dækket af en tillidsrepræsentant
 • Let tilgængelig information og lettere kontakt til afdelingen for medlemmerne på hjemmesiden
 • Vi vil have fokus på kerneopgaven - den er blevet væsentligt større de sidste mange år
 • At jeres lokale MED-repræsentanter bliver klædt bedre på til opgaven i MED-systemet

   

  Hvad gør vi allerede:

 • Vi opfordrer og taler uddannelse med jer medlemmer, når vi møder jer på institutionerne eller når I ringer ind til os

   

 • Vi klæder de tillidsvalgte på til opgaven i MED på TR-møderne, samt udbyder kurser til de tillidsvalgte

   

 • Vi indkalder alle medlemmer til en medlemsaften, hvor vi drøfter lønkrav til de årlige drøftelser ude på institutionerne eller på forvaltningerne

   

 • Vi knokler på for, at I som medlemmer får valgt en tillidsrepræsentant, hvis I er nok

   

 • Vi opdaterer hjemmeside/Facebook side med nyttige oplysninger og som gerne skal være nemt at tilgå

   

 • Kerneopgaven er blevet udvidet væsentlig de sidste mange år. Der er ikke taget opgaver fra kerneopgaven igennem årene og lønnen er ikke fulgt med opgavevaretagelsen. Dette er et punkt vi har meget fokus på

   

   

  Medlemmerne på generalforsamlingen vil gerne have mere af:

 • Aftalt tid til TR-arbejde og AMR-arbejde
 • Kompetenceudvikling
 • Fokus på arbejdsmiljøet
  • Psykiske arbejdsmiljø
  • Fokus på riv/kradsskemaer
 • Fokus på MED
 • FOA ud på arbejdspladsen
 • Mere synlighed for medlemmerne – Hvorfor skal jeg være medlem af FOA?
 • Kurser hvor TR har sin AMR med
 • Genopfriskningskursus for ”gamle” TR
 • Flere organiserede på arbejdspladserne
 • Afdelingen mere synlig som afdeling ude lokalt

   

  Ja, ja, det lyder jo meget godt alt sammen

  Hvordan skal vi så gøre det i hverdagen?

  Som medlem, kan I bruge jeres indflydelse lokalt; I kan opfordre jeres kolleger til at være medlem af den fagforening, som forhandler lige netop jeres løn og vilkår. Alle på vores overenskomst har glæde af det, der er blevet forhandlet gennem tiden, også selvom de ikke har været med til at betale til fællesskabet!

  I kan sørge for at få valgt en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne, hvis ikke I allerede har sådan og næste gang der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant, så slå et slag for en der er medlem af den ”rigtige” fagforening - for kolleger, der er medlem af ingenting eller af en forkert fagforening, kan nemlig godt blive valgt som jeres nye AMR!

  Vi vil fortsat slå et slag for den pædagogiske assistent-uddannelse, når vi kommer forbi jeres arbejdsplads, og vi vil italesætte dette på vores TR-møder ude i kommunerne.

  Vi vil fortsat klæde vores tillidsvalgte godt og grundigt på. Det vil vi gøre med grunduddannelser til både TR og AMR. Vi vil fortsat afholde overbygningskurser og ikke mindst vil der være udvikling på vores TR møder, samt sidemandsoplæring.

  Vi vil fortsat have lokal løndannelse i fokus. Alle erhvervsaktive medlemmer får en invitation i ”MITFOA” til at I kommer ind i afdelingen og sammen med os laver de lønkrav, som vi skal tage med til forhandlingen. Vi ved nemlig ikke, hvad I laver ude på arbejdspladsen eller hvad I skal have mere i løn for – Det ved I!

   

  Den generelle del:

  Vi er nået langt, men der er stadig brug for fagforeninger som os med overenskomst (OK). Både for at sikre, at det hele ikke skal tabes på gulvet, men også for at sikre, at stadig flere ønsker opfyldes.

  Vi sikrer OK bliver overholdt, og vi arbejder på, sammen med jer, at den bliver bedre og bedre for hver gang den fornyes!

  For at vi skal blive bedre, kræver det bl.a.:

 • At du og dine kolleger på vores OK er medlem😉

   

 • At I sammen skal få valgt en TR og en AMR, som er medlem af en fagforening med OK. En tillidsvalgt er guld værd, for jer som medlemmer, for arbejdspladsen og ikke mindst for os som fagforening.

   

 • TR og AMR sidder også i MED på arbejdspladsen. På mindre arbejdspladser sidder I alle med til personalemøder med MED-status.

   

 • Sammen vælger TR’erne en FTR, som sidder i forskellige MED-udvalg og udøver indflydelse på kommunerne. Er der ikke en FTR, vælges en TR til at sidde i disse. Indflydelsen er størst, når kommunen ved, at næsten alle er medlem. Men kommunerne, i forskelligt omfang, lægger også pres på os, for at mindske vores indflydelse.

   

 • Fagforeningen dækker i alt 6 kommuner, men det er også jer som medlemmer, der vælger hvad fagforeningen skal lave, og I vælger dem, der skal udføre arbejdet i fagforeningen.

   

 • Fagforeningerne vælger i fællesskab et forbund, hvor der ansættes eksperter, og forbundet sikrer også, at der er samarbejde på tværs af landet – og på tværs af landegrænser.

   

 • De forskellige forbund går også sammen i ForhandlingsFællesskabet omkring fornyelse af overenskomster og sammen i f.eks. FH for at sikre politisk indflydelse.   

   

  Vi er nået rigtig langt!

  Gennem mere end 100 år med fagforeninger, har vi opnået mange resultater gennem overenskomsterne (OK).

  Bare for at nævne nogle:

   

 • Løn. Før vi fik overenskomst, var lønnen for en pædagogmedhjælper ca. 15 kr. i timen
 • Barsel og omsorgsdage med løn
 • Løn under sygdom
 • Pension
 • 6. ferieuge
 • Uddannelse
 • Indflydelse i kommunerne
 • En årlig lokallønsforhandling
 • Opsigelsesvarsler
 • Hjælp, støtte og vejledning ved bl.a. ansættelsesforhold, sygdom, arbejdsskader og afskedigelse

 

Men der er også meget, der skal vedligeholdes, forsat skal arbejdes med, udvikles og nye mål der skal nås.

Vi bliver næsten dagligt udfordret af ledere og kommuner, der ikke er opmærksomme på regler eller aftaler, og nogle gange forsøger de sig med nye og ikke mindst kreative fortolkninger af overenskomsten eller regler på området. Så vores arbejde er fortsat meget relevant og vi kæmper videre for at ingen løber om hjørner med os.

 

– Tak til jer for at være en del af fagforeningen –

 

Vi glæder os til endnu et år, sammen med jer.

God arbejdslyst til os alle😊