Generalforsamling den 7. oktober 2020

FOA/PMF Kbh. Syd afholdte VIRTUEL generalforsamling den 7. oktober 2020

Dagsorden til GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. OKTOBER  2020

1. Formalia, herunder:

Velkomst

Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

Kort gennemgang af fagforeningens arbejde det sidste år

3. Regnskab 2019

4. Arbejdsprogram for den kommende periode

Hvad vil vi særligt lægge vægt på i det næste år?

5. Indkomne forslag

Eventuelle forslag fra medlemmer

6. Budget for 2021, herunder:

a. Fastsættelse af kontingentet – foreslås uændret

b. Lønvilkår for faglige sekretærer – foreslås uændret

7. Valg, herunder:

a. Valg af faglig sekretær

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

c. Valg af kritisk revisor og suppleanter

d. Valg af delegerede og suppleanter til FOA’s struktur kongres i 2021, dato kommer senere

e. Valg af repræsentanter og suppleanter til faggruppelandsmøde, i dagene 31. maj og 1. juni. 2021 i Kolding.