Generalforsamling den 2. oktober 2019 - PMF Kbh. Syd

FOA/PMF Kbh. Syd holder generalforsamling den 2. oktober 2019.

Indkaldelse til generalforsamling i FOA/PMF Kbh. Syd, onsdag den 2. oktober kl. 18.

Der spisning for tilmeldte fra kl. 17. Tilmelding senest fredag den 27. september kl. 8.00.

Generalforsamlingen holdes i fagforeningen på Vilhelm Thomsens Alle 9 i Valby
Indgang i gavlen.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 18. september.
Samme dato er frist for opstilling til bestyrelsen og til posten som Faglig Sekretær.

Dagsorden til GENERALFORSAMLINGEN DEN 2. OKTOBER  2019

1. Formalia, herunder:
Velkomst
Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning Kort gennemgang af fagforeningens arbejde det sidste år.

3. Regnskab 2018 Gennemgang af regnskabet.

4. Arbejdsprogram for den kommende periode
Hvad vil vi særligt lægge vægt på i det næste år?
Bestyrelsens forslag vil blive færdiggjort efter modtagelsen af medlemmernes svar på de spørgsmål der udsendes på SMS i starten af september

5. Indkomne forslag

6. Budget for 2020, herunder:
a. Fastsættelse af kontingentet – foreslås uændret
b. Lønvilkår for faglige sekretærer - vilkårene foreslås uændret

7. Valg, herunder:

Faglige sekretærer på valg Marianne Dyrby, genopstiller
Faglige sekretærer ikke på valg Susanne Knudsen og Frits Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer på valg Dorthe Maibritt Jørgensen, Kristina Mortensen. Jette Hostrup, Liane Mouritsen. Alle genopstiller.
Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg Anita Holse Olsen, Marianne Stokholm, Heidi Bryde,
Marianne Weinberger, Jette Due Jepsen, Lonnie Boye Hansen.
Nyvalg til bestyrelsen (Bestyrelsen består samlet af op til 12 medlemmer + de faglige sekretærer): Charlotte Fabricius Storm

Bestyrelsessuppleanter

Kritisk revisor på valg: Maiken Elis Jørgensen
Kritisk revisor ikke på valg: Linda Pedersen

1. Kritisk revisorsuppleant, på valg Tanja Frederiksen
2. Kritisk revisorsuppleant på valg

Repræsentanter til faggruppelandsmøde den ______2020. (datoerne fremskaffes inden generalforsamlingen, om muligt)
2 stk. Valget er for 1 år Frist for at opstille er på selve generalforsamlingen, men bestyrelsen vil gerne kende til kandidater forinden.
Suppleanter til faggruppelandsmøde. Valget er for 1 år