Generalforsamling den 2. oktober 2019 - PMF Kbh. Syd

FOA/PMF Kbh. Syd holder generalforsamling den 2. oktober 2019.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN
2. OKTOBER  2019

1. Formalia, herunder
Velkomst
Susanne Meelby Knudsen bød velkommen

Valg af dirigent og referent
Irene Holmstrøm fra KLS blev valgt til dirigent
Susanne Meelby Knudsen blev valgt til referent

2. Bestyrelsens beretning
Der var en kort gennemgang af fagforeningens arbejde det sidste år.
Susanne fremlagde den mundtlige beretning, der kunne godkendes.

3. Regnskab 2018
Marianne Dyrby gennemgik regnskabet, som ser godt ud, i korte træk.
Den eksterne revisor havde kun rosende ord til regnskabet.
Regnskabet kunne godkendes.

4. Arbejdsprogram for den kommende periode
Hvad vil vi særligt lægge vægt på i det næste år?
Bestyrelsens forslag vil blive færdiggjort efter modtagelsen af medlemmernes svar på de spørgsmål der udsendes på SMS i starten af september
Frits fremlagde arbejdsprogrammet, der kunne godkendes
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Budget for 2020, herunder:
a. Fastsættelse af kontingentet – foreslås uændret
b. Lønvilkår for faglige sekretærer – vilkårene foreslås uændret.
Begge forslag kunne godkendes.

Marianne Dyrby fremlagde budgettet for 2020
Det samlede budget for 2020 kunne godkendes.

7. Valg, herunder:
Alle blev valgt/genvalgt.
Til faggruppelandsmødet 15-16. januar valgtes:
Maiken Elis Jørgensen og Marianne Weinberger
Suppleanter: Liane Mouritsen og Betina Elisabeth Pedersen

Afslutning
En stor tak til Irene Holmstrøm fra KLS, der guidede os gennem generalforsamlingen og samtidig bekendtgjorde, at hun kandiderer til posten igen til næste år.

Tak for god ro og orden

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i FOA/PMF Kbh. Syd, onsdag den 2. oktober kl. 18.

Der spisning for tilmeldte fra kl. 17. Tilmelding senest fredag den 27. september kl. 8.00.

Generalforsamlingen holdes i fagforeningen på Vilhelm Thomsens Alle 9 i Valby
Indgang i gavlen.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 18. september.
Samme dato er frist for opstilling til bestyrelsen og til posten som Faglig Sekretær.

Dagsorden til GENERALFORSAMLINGEN DEN 2. OKTOBER  2019

1. Formalia, herunder:
Velkomst
Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning Kort gennemgang af fagforeningens arbejde det sidste år.

3. Regnskab 2018 Gennemgang af regnskabet.

4. Arbejdsprogram for den kommende periode
Hvad vil vi særligt lægge vægt på i det næste år?
Bestyrelsens forslag vil blive færdiggjort efter modtagelsen af medlemmernes svar på de spørgsmål der udsendes på SMS i starten af september

5. Indkomne forslag

6. Budget for 2020, herunder:
a. Fastsættelse af kontingentet – foreslås uændret
b. Lønvilkår for faglige sekretærer - vilkårene foreslås uændret

7. Valg, herunder:

Faglige sekretærer på valg Marianne Dyrby, genopstiller
Faglige sekretærer ikke på valg Susanne Knudsen og Frits Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer på valg Dorthe Maibritt Jørgensen, Kristina Mortensen. Jette Hostrup, Liane Mouritsen. Alle genopstiller.
Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg Anita Holse Olsen, Marianne Stokholm, Heidi Bryde,
Marianne Weinberger, Jette Due Jepsen, Lonnie Boye Hansen.
Nyvalg til bestyrelsen (Bestyrelsen består samlet af op til 12 medlemmer + de faglige sekretærer): Charlotte Fabricius Storm

Bestyrelsessuppleanter

Kritisk revisor på valg: Maiken Elis Jørgensen
Kritisk revisor ikke på valg: Linda Pedersen

1. Kritisk revisorsuppleant, på valg Tanja Frederiksen
2. Kritisk revisorsuppleant på valg

Repræsentanter til faggruppelandsmøde den ______2020. (datoerne fremskaffes inden generalforsamlingen, om muligt)
2 stk. Valget er for 1 år Frist for at opstille er på selve generalforsamlingen, men bestyrelsen vil gerne kende til kandidater forinden.
Suppleanter til faggruppelandsmøde. Valget er for 1 år