Nyt fra SOSU-sektoren

Sommeren 2020 er ved at gå på hæld. Det er nok en sommer, vi aldrig kommer til at glemme, først og fremmest på grund af Corona, men ikke mindst på grund af TV2s dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden” midt på sommeren.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det naturligvis også har fyldt meget i FOA Odense ikke mindst i SOSU-sektoren, og det skal det selvfølgelig, når det er noget, der rammer lige ind i vores faggrupper.

”En trist sag rammer de forkerte” er titlen på en artikel, hvor sektorformand Torben Hollmann perspektiverer udsendelsens alvorlige udfordringer. Måske har du allerede læst den ellers er muligheden her.

Det er vores klare holdning, at denne dokumentar skal vi tage læring af og gøre hvad der er muligt for at det ikke sker igen, det har vi selvfølgelig også flere bud på:

- Vi skal have væsentligt flere fastansatte uddannede kolleger, som får lov og tid til at bruge deres faglighed.

- Vi skal fortsætte og styrke vores kultur, hvor det er tilladt at være nysgerrig og åben om tilgangen til borgerne i tæt dialog med de pårørende.

- Vi skal anerkendes for, at vi dagligt gør en kæmpe indsats og forskel i borgeres liv under mega svære og komplekse forhold.

- Vi skal have styrket den faglige ledelse, så de får lov til at måles på kvalitet og trivsel, og ikke som nu, hvor politikernes succeskriterie primært er overholdelse af budgettet.

Finanslovsforhandlingerne og OK21 starter nu!

Vi er bare så klar til at påvirke og forhandle vilkår, som kan fastholde og tiltrække personale, så vi kan sikre kvalitet og trivsel.

 

Hans Jørgensen / Christina Bank

Sektorformand Sektornæstformand