Arbejdsledernes Fagklub

Klubformand
Jesper Eriksen
trafikmester, Fynbus            
Telefon 5121 8023
Mail je@fynbus.dk 

 Arbejdsledere ansat ved OKV, OUH, Odense Brandvæsen eller Odense Bytrafik, som er medlem af FOA Odense.